Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VYSKOČIL, Marek. Využitelnost GC-MS technik k chemické analýze organických zplodin hoření polymerních materiálů. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. 64 s.

Tato práce se zabývá možnostmi využití plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií ke stanovení polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů (PCDD/F). Jsou zde popsány dioxiny a furany, vznik, jejich vlastnosti, toxicita atd. Dále porovnává možnosti stanovení PCDD/F na dvou různých přístrojích GC-MS a GC x GC TOFMS. Popisuje nalezení optimálního nastavení pro analýzu. Zjišťuje možnosti využití metody Solid Phase Microextraction (Mikroextrakce na tuhou fázi) ke stanovení PCDD/F a dále možnosti postupu a použití extrakce pomocí rozpouštědel. V závěru je celkové vyhodnocení, které obsahuje zhodnocení jednotlivých metod a porovnání přístrojů. 

VYSKOČIL, Marek. Využitelnost GC-MS technik k chemické analýze organických zplodinhoření polymerních materiálů. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. 64 s.

vytisknout  e-mailem