HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výrazné zlepšení v zajištění požární bezpečnosti kin a divadel

Systematické provádění tematických požárních kontrol v době konání různých společenských akcí, kterých se účastní větší počet osob, se začíná vyplácet. Hasiči se v průběhu měsíce května při "přepadových" dopředu neohlášených kontrolách divadel a kin na území našeho kraje, přesvědčili, že provozovatelé těchto zařízení jsou si více než dříve vědomi svých povinností ve vztahu k zabezpečování požární ochrany. 

Příslušníci prevence Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje provedli celkem 33 tematických kontrol se zaměřením zejména na udržování volných a snadno přístupných únikových cest, správné vybavení a umístění hasebních prostředků a přítomnost preventivních požárních hlídek. Ve 28 případech nezjistili nedostatky. Ve zbývajících případech zjistili 6 nedostatků, konkrétně z jednoho zařízení byly odvezeny přenosné hasicí přístroje do opravy a nebyly žádných způsobem nahrazeny, v dalším nebyly přenosné hasicí přístroje zajištěny proti pádu, ve dvou případech nebyly označeny hlavní uzávěry plynu a vody, v jednom zařízení nebyla vyznačena čísla tísňového volání a v posledním případě nebyly přítomny při představení preventivní požární hlídky. K odstranění nedostatků byla zápisem z tematické kontroly uložena opatření k nápravě. Ve všech kulturních zařízeních, ve kterých byly zjištěny závady, budou v krátké době provedeny kontrolní dohlídky. V případě, že nebudou zjištěné nedostatky odstraněny, provozovatelům těchto zařízení budou uloženy finanční sankce.

spd_divadla

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje plánuje i v nadcházejícím období pokračovat v kontrolních akcích zaměřených na dodržování předpisů o požární ochraně při provozování činností, při kterých se shromažďuje větší počet osob. Nyní se zaměří na provozovatele akcí na místech, která nejsou k tomuto účelu prioritně určená např. na hudební festivaly pod širým nebem.
 


Odbor prevence - 07.06.2012

vytisknout  e-mailem