HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vypalování suchých porostů

Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí období v roce, ale hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostranství. 

Málokdo si totiž uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidský život! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se velice snadno může vymknout kontrole např. při silném větru, a způsobit závažné materiální škody, ale také nás může ohrozit na zdraví a životě. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

5 DSC_1689.JPG

Vypalování porostů je podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, firmám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje např. elektronickým formulářem, který je v našem kraji možno nalézt pod názvem „Pálení klestí“ na webových stránkách, nebo přímo na níže uvedených telefonních číslech, včetně přijatých protipožárních opatření. Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování, či spalování zcela zakázat.

Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.

Okres
Telefonní číslo
Bruntál
950 739 814
Frýdek Místek
950 739 824
Karviná
950 739 834
Nový Jičín
950 739 844
Opava
950 739 854
Ostrava
950 739 864

 

Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství a někdy jej i zakazují. Také bychom chtěli upozornit na zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese a do vzdálenosti 50 m od lesa, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, zákaz kouření atd.  Činnosti, které jsou v lese zakázány, upravuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1 DSC_1653.JPG

Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti a určitě bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích dochází každoročně ke vzniku zbytečných požárů způsobených vypalováním starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
 

vytisknout  e-mailem