HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlásili jsme krajského Hasiče roku 2022

Anketa Hasič roku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje oceňuje významné osobnosti a nebo počiny za rok 2022. 

Má šest kategorií, tři individuální a tři kolektivní. Individuální kategorie jsou: velitel/vedoucí roku, hasič roku a občanský zaměstnanec roku, kolektivní pak kolektiv roku, projekt roku a zásah roku. Ze všech nominací, které se na krajském ředitelství sešly, vyhodnotila komise složená z vedení HZS Jihočeského kraje následující vítěze.

V kategorii „hasič roku“ získal krajské první místo pprap. Pavel Farka z územního odboru České Budějovice.
Pavel Farka byl oceněn nejen za to, že je skvělý hasič. Že zvládá dokonale svoji práci, že bez jakýchkoli problému se zapojuje do fungování své stanice, že jeho předností je obsluha speciální techniky, ale také za to, že má záchranářství v sobě nejen každý třetí den na své stanici.
Pavel Farka na konci loňského května přijel u Otěvěku k nehodě motorkáře. Zcela profesionálně zhodnotil situaci a poskytnul zraněnému motorkáři, který měl vážné zranění nohy perfektní první pomoc. Pěstí, kterou vší silou nacpal motorkáři do otevřené rány, zastavil tepenné krvácení a zabránil tak jeho vykrvácení.

V kategorie „vedoucí roku“ zvítězila mjr. Mgr. Monika Boubalová.
Monika Boubalová zvítězila ve své kategorii díky své vynikající odbornosti, skvělým organizačním schopnostem, naprostou samostatností a vysokou aktivitou. Monika Boubalová pracuje jak dovnitř organizace, tak i navenek. Příkladná je její spolupráce se státní správou, s jednotkami SDH obcí a zároveň je aktivně činná ve Vodní záchranné službě ČČK jako instruktor, zdravotník a first respondent, na což byla odměněna plaketou hejtmanky Jihočeského kraje.
Monika Boubalová viditelnou tváří Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. V posledních letech zejména při své práci v činnostech spojených s pandemií covid-19 nebo válečnou krizí na Ukrajině.
Pro Moniku jednoznačně platí, že pokud je její práce doplněna vysokou odborností, pozitivním přístupem, nadšením a loajalitou, pokud je pomoc ostatním vždy na prvním místě, když platí hodnoty jako je lidskost a obětavost, pak se z povolání stává poslání.

V katerogii „občanský zaměstnanec roku“ byla oceněna Marie Mešejdová.
Nominace paní Marie Mešejdové je založena na jejích vynikajících osobnostních a profesních znalostech a zkušenostech, které přesahují oblast mzdového účetnictví a na velmi zodpovědném a pečlivém přístupu ke každodennímu řešení problémů.
Marie Mešejdová je vždy ochotna komukoliv pomoci a vyjít vstříc bez ohledu na její pracovní vytížení. Svým pracovním nasazením a iniciativním přístupem se vypracovala do pozice uznávaného odborníka ve své oblasti. Zastává kontrolní a řídící činnosti spojené se mzdovou agendou. Poskytuje metodickou součinnost v rámci celého jihočeského sboru při plánování doby služby příslušníků a to nejen v běžném režimu mimořádných událostí, ale také při krizových stavech. Za svou dlouholetou praxi se stala oporou a rádcem pro své kolegy, kvalitně zaučuje mladší a nové mzdové účetní, obětavě zastupuje spolupracovníky a své povinnosti plní i na úkor svého volného času. Současně se stala pro vedení HZS Jihočeského kraje nepostradatelným článkem při zpracování podkladů a přehledů v oblasti rozpočtu mzdových prostředků.
Vykazování doby služby, překážky ve službě či pohotovosti nebo kvalifikované odhady, jsou termíny, které jsou pro Marii Mešejdovou každodenní pracovní činností. Ochotně a trpělivě vysvětluje každému principy nejen k výše uvedeným výrazům, vše řeší s velkou pečlivostí a smyslem pro detail.
Neobejde se bez ní žádná implementace nové transakce modulu HR v systému EKIS II, kdy zaměstnancům Odboru provozu a rozvoje EKIS pomáhá s testováním a kontrolou datových výstupů.

V kategorii „kolektiv roku“ bylo jednoznačným vítězem družstvo územního odboru Jindřichův Hradec reprezentující ve vyprošťování u dopravních nehod.
Zásahy u dopravních nehod jsou jedním z nejčastějších typů události, ke kterým hasičské jednotky vyjíždějí. U nehod dokonce zasahují častěji než u požárů. A když vyprošťování a záchraně osob z havarovaných vozidel někdo intenzivně věnuje 12 let svého života, zvládá každý detail, věnuje se nejen technice, taktice a zdravovědě, ale umí znalosti a zkušenosti využít i v mnohem širších souvislostech, pak se stává mistrem.
Historie týmu okolo velitele Václava Sedláčka ve složení: David Lojka, Vít Mazanec a Radek Klein se začíná tvořit v roce 2009. A rychle dal najevo, že má snahu, vůli a zájem. Jejich nadšení do přípravy bylo obrovské a tým relativně rychle prokázal, že jejich iniciativa, aktivita a tréninky mají smysl. Po několika 4. místech na regionálních soutěžích přišel přelomový rok 2012, kdy družstvo poprvé zvítězilo na krajské soutěži a v následujícím roce následoval další velký úspěch, a to 4. místo na Memoriálu JUDr. Františka Kohouta v Praze.
Od tohoto okamžiku již nebylo pochyb, že reprezentační tým územního odboru Jindřichův Hradec, který do své přípravy dává absolutně všechno, přerostl krajskou úroveň a že se může směle postavit i proti týmům na republikové úrovni. Aby kluci obstáli v tvrdé republikové konkurenci, využili spolupráce s českokrumlovským kolegou Michaelem Gabriškou, který se týmu věnoval na mnoha trénincích a konzultacích. Dal družstvu mnoho nového, zajímavého, posunul ho právě z regionální úrovně na úroveň republikovou. Dalším, bez kterého by jindřichohradecký tým nebyl tím, čím je, je pak vedoucí družstva Jiří Řimnáč. Jeho podpora a zajištění všech záležitostí okolo týmu tak, aby se družstvo mohlo soustředit na tréninky a soutěže, nezná mezí.
Díky pečlivé přípravě, kde kluci nezanedbávali sebemenší detaily, a díky houževnatosti a nadšení, se z nich stali v oblasti vyprošťování uznávaní specialisté. Své znalosti a zkušenosti dnes předávají v rámci školení svým kolegům, jsou vnímáni jako vysocí odborníci a jejich zkušenosti jihočeský sbor využívá při pořizování nejen technických prostředků pro vyprošťování, ale podílí se také na nákupech speciální techniky.
Václav Sedláček, Vít Mazanec, David Lojka a Radek Klein spolu soutěží 12 let. Vyprošťování se pro ně postupně stalo určitým životním směrem. Tak, jak se věnovali přípravě, účastnili se soutěží a prožívali výsledky, stával se z nich perfektně fungující tým, a to nejen v práci při směnách na stanicích, ale také s přesahem do soukromého života.
Stříbrnou medailí z posledního Mistrovství HZS ČR v Kroměříži dvanáctileté éra tohoto týmu končí. Kluci konec své kariéry na kroměřížské mistrovství naplánovali. Že si odvezou cenný kov, ovšem netušili, a proto má kroměřížské stříbro má pro ně cenu zlata.

Vítězným „projektem roku“ se stali Kartoňáci.
Kartoňáci jsou výchovně - vzdělávací projekt pro děti předškolního věku a pro malé školáčky v oblasti požární prevence, ochrany obyvatelstva a IZS. Jsou to maximálně sedmiminutová videa vždy na konkrétní téma, například požár doma, bezpečné koupání, bruslení, linky tísňového volání, či rozdělávání ohně v přírodě.
Kartoňáci vznikly v době distanční výuky, zavírání školek a škol, v době, kdy se nemohli na stanicích provádět exkurze, takže bylo nutné začít dělat preventivně výchovnou činnost i jinak, než jsme byli zvyklí.
Proč Kartoňáci?  Kartoňáci jsou vyrobeni z kartónu, z kousků krabic – kulisy, loutky i všechny rekvizity.
Příprava Kartoňáků - nebyla vůbec snadná – vymyslet konkrétní témata, napsat scénáře pro jednotlivé díly, nakreslit kulisy ke každému dílu samostatně, vyrobit loutky, vymyslet vhodné a vtipné efekty, zvuky, sestříhat všechny díly a to vše svépomocí.
Každým dílem Kartoňáků nás provází dvě děti - Anička a Jenda. Postavičky tvůrci nejdříve zkoušeli namluvit „dospěláckými“ hlasy, ale byla to vážně hrůza. Počáteční potíže, kdy se nám nepodařilo z našich čtyřicetiletých hlasů udělat hlasy dětské, jsme překonali. Naverbovali jsme na tuhle prácičku studenty třeboňského gymnázia Filipa Mráčka a Emu Lívanskou. A těm to šlo opravdu skvěle.
Dále bylo zapotřebí vyrobit kulisy k jednotlivým dílům – každá kulisa je jiná, originální, aby zapadla do daného tématu. Kulisy tvůrci nejdříve předkreslili a poté barevně vyladili. Stejně tak i oblékali Aničku a Jendu. Točilo se v domácím prostředí a každý díl se točil jednotlivě – od zkoušky až po ostrou verzi.
Tvorba Kartoňáků zabrala 9 měsíců a dnes jsou Kartoňáci nedílnou součástí exkurzí v multimediálních učebnách HZS Jihočeského kraje. Kartoňáci děti vzdělávají a baví.
Nominovaných je v případě Kartoňáků víc. Když bychom měli zmínit hlavní úkoly všech nominovaných, tak:

  • scénář, tzn. výběr témat a sepisování scénářů, tvořili Kamila Mráčková a Vratislav Malý
  • výtvarník - vysoce tvůrčí talent při tvorbě kulis a loutek předvedl Filip Mráček
  • herci – Ema Lívanská a Filip Mráček, ml.
  • za kamerou včetně doplnění speciálních efektů stála Eliška Blahovičová Píšová
  • a otcem myšlenky celých Kartoňáků byl Lubomír Bureš.

Prestižní kategorii „zásah roku“ ovládnul požár v papírnách ve Větřní.
K požáru došlo 13. března 2022 krátce po poledni. V první vlně u něj zasahovalo devět cisteren, automobilový žebřík a dopravní automobil, celkem téměř čtyři desítky hasičů. Vzhledem k rozsahu události a množství povolané a zasahující techniky byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu.
Celková čísla zásahu byla pak následující: Osm zasahujících jednotek, 74 hasičů, téměř tři desítky zásahové techniky, 3 314 000 litrů hasební vody (což odpovídá objemu 414 cisteren CAS 32), škoda 4 080 000 korun, uchráněné hodnoty 15 miliónů korun. Likvidace požáru probíhala po dobu tří dnů, během kterých shořelo 600 tun papíru v hodnotě 3 500 000 Kč, vysokozdvižný vozík v hodnotě 480 000 Kč a škoda na přístřešku byla 100 000 Kč.
Situace na místě zásahu byla velice složitá. Již při příjezdu prvních jednotek bylo jasné, že půjde o velmi náročný zásah, který bude vyžadovat rozhodnost, odvahu a především precizní odbornost po taktické stránce.
Největší komplikaci hned od začátku zásahu způsoboval silný vítr, který hořící části kartonů odnášel mimo požářiště. Odlétávající hořící kartony vytvářely další požáry a ohniska na technologických lávkách a střechách přilehlých budov. Situace byla rovněž komplikovaná i z důvodu členité konfigurace budov při ustavení výškové techniky v omezeném prostoru. Vítr rozdmýchal plameny mezi slisovanými balíky do desetimetrové výšky a plocha požářiště se rychle zvětšovala.
Jednotkám se postupně dařilo požářiště obklíčit. Hasiči se zaměřili nejen na hašení hořících kartonů, nově vzniklých ohnisek na lávkách a střechách, ale také na ochlazování přilehlé budovy s dalšími uskladněnými balíky papíru. Teprve po třech a půl hodinách velitel zásahu nahlásil lokalizaci požáru. Poté bylo rozhodnuto o vyvážení a rozebírání balíků, aby mohly být řádně dohašovány. Zároveň neustále pobíhal průzkum okolí, zda stále zesilující vítr neodnáší další žhavé kusy kartonů mimo dosah zasahujících jednotek.
V noci přišla další komplikace - likvidaci požáru zhoršoval silný mráz. Druhý den byla k požáru povolána jednotka Záchranného útvaru HZS ČR ze Zbirohu na rozebírání a vyvážení balíků papíru. Z důvodu namrzání vozovky při dálkové dopravě vody, bylo zřízeno čerpacího stanoviště přímo v areálu papíren, a to za pomoci velkoobjemového čerpadla Hydrosub Somati.' Zlom nastal až třetí den, kdy byl požár definitivně zlikvidován.
'Oceněni byli ppor. Bc. Karel Mondek a ppor. Karel Malák, kteří zásahu ve Větřní veleli.

Je nutné doplnit, že nominace všech krajských vítězů, byly odeslány do celorepublikové ankety Hasič roku 2022. V celorepublikové konkurenci se mezi nejlepší tři dostal Pavel Farka, který se 1. června ve Španělském sále Pražského hradu při slavnostním vyhlášení soutěže dozví, na kterém místě se umístil.

Součástí slavnostního vyhlášení výsledků krajské ankety bylo také poděkování záchranu života. Příslušníci HZS Jihočeského kraje Michal Měřička a jeho partnerka Denisa Tichá prokázali, že mají záchranářství v krvi.

V pátek 5. května tohoto roku havaroval na silnici I. třídy č. 20 za obcí Dasný řidič osobního auta. K nehodě došlo v důsledku zdravotní indispozice řidiče, což ale řidiči, jedoucí za ním nemohli vědět. Jedním z aut, které nehodu před sebou bezprostředně vidělo, byl vůz rodiny Měřičkových. Michala a Denisy. Oba jsou příslušníci HZS Jihočeského kraje a záchranářství mají pod kůží.
Okamžitě zareagovali. Denisa vzala telefon a volala na tísňovou linku, Michal muže, kterého postihla indispozice, vytáhnul z auta ven a jelikož nenahmatal puls, tak ihned zahájil srdeční masáž. S tou pokračoval až do příjezdu ZZS. Osádka sanitky muže následně stabilizovala a odvezla do nemocnice. Bez pomoci Michala i Denisy, bez jejich duchapřítomnosti a profesionality by muž podle vyjádření lékařů zcela jistě nepřežil.

Odkazy do noveho okna

Krajský Hasič roku 2022 (19)

Krajský Hasič roku 2022 (19) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (18)

Krajský Hasič roku 2022 (18) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (17)

Krajský Hasič roku 2022 (17) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (16)

Krajský Hasič roku 2022 (16) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (15)

Krajský Hasič roku 2022 (15) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (13)

Krajský Hasič roku 2022 (13) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (14)

Krajský Hasič roku 2022 (14) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (12)

Krajský Hasič roku 2022 (12) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (11)

Krajský Hasič roku 2022 (11) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (10)

Krajský Hasič roku 2022 (10) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (9)

Krajský Hasič roku 2022 (9) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (8)

Krajský Hasič roku 2022 (8) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (7)

Krajský Hasič roku 2022 (7) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (6)

Krajský Hasič roku 2022 (6) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (5)

Krajský Hasič roku 2022 (5) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (3)

Krajský Hasič roku 2022 (3) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (4)

Krajský Hasič roku 2022 (4) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (2)

Krajský Hasič roku 2022 (2) 

Detailní náhled

Krajský Hasič roku 2022 (1)

Krajský Hasič roku 2022 (1) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem