HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení Výzvy

Vyhlášení Výzvy k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce na rok 2022. 

Dne 08. dubna 2022 byla MV-GŘ HZS ČR vyhlášena účelová neinvestiční dotace k zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí. Jedná se o dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II a mzdové výdaje a zákonné pojistné člena - zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru k 01. lednu 2022.

V letošním roce došlo ve „Výzvě“ oproti minulým rokům k podstatným změnám, věnujte proto, prosím, zvýšenou pozornost informacím a podrobnostem v „Zásadách“ a ve „Výzvě“ a na webové stránce GŘ HZS ČR https://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty-ucelova-neinvesticni-dotace.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d, kde jsou zmíněné dokumenty a formuláře ke stažení.

Podání žádostí o dotaci bylo zahájeno dne 10. dubna2022 v 18:00:01 hodin. Žádosti budou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Název výzvy v portálu RISPF je JSDH_DOT_V1_2022 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí.

Ukončení sběru žádostí bude dne 10. května 2022 v 23:59:59 hodin.

Žádost, která bude prostřednictvím portálu vygenerována (*.pdf), musí být včetně povinných příloh zaslána do 10. května 2022 do 23:59:59 hodin do datové schránky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Žádost podávaná v elektronické podobě musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem k tomu oprávněné osoby. V případě, že osoba oprávněná za obec jednat ve věci dotace nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, je třeba, aby žádost byla touto osobou podepsána fyzicky a poté zaslána datovou schránkou jako oskenovaný dokument.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kpt. Ing. Radka Vojíka, tel.: 950 471 178, mobil: 775 112 911, e-mail: radek.vojik@hzslk.cz.

vytisknout  e-mailem