SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro obor Prevence rizik a záchranářství pro školní rok 2020/2021

Ředitel Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany příslušný dle ustanovení § 9 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a § 164 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě § 93 a 94 školského zákona a § 27 vyhlášky č. 2/2016 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vyšší odborné školy akreditovaného vzdělávacího programu 39-08-N/.. Požární ochrana a bezpečnost práce oboru 39-08-N/02 Prevence rizik a záchranářství.

Ke vzdělávání se přijímají uchazeči bez přijímací zkoušky a lze přijmout uchazeče, který:​
- získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, což uchazeč dokládá ověřenou kopií maturitního vysvědčení přiloženou k přihlášce ke studiu,
- je zdravotně způsobilý, potvrzení o zdravotní způsobilosti je součástí přihlášky ke studiu.

Uchazeč zasílá přihlášku ke studiu spolu s přílohou na adresu školy, a to nejpozději do 11. září 2020.

plk. Ing. Radim Paloch
ředitel

SOŠ PO a VOŠ PO
poštovní schránka 56
Pionýrů 2069, 738 02 Frýdek-Místek 12


aktualizováno: 26.08.2020

vytisknout  e-mailem