HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vydávání rozhodnutí

Vydávání těchto rozhodnutí se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci výkonu kontrolní činnosti se rozhoduje o správném začlenění do kategorie provozovaných činností v případě, že se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nesprávně začlenila.

Při výkonu státního požárního dozoru, jestliže dojde ke zjištění, že věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, orgán vykonávající státní požární dozor rozhodne o:

  • vyloučení věci z užívání,
  • zákazu činnosti, nebo,
  • zastavení provozu.

Dále v rámci schvalovacího procesu vydává státní požární dozor rozhodnutí k posouzení požárního nebezpečí rozhodnutí o schválení nebo neschválení.

V rámci výkonu státního požárního dozoru je orgán vykonávající státní požární dozor oprávněn zahájit správní řízení o uložení pokuty za porušení povinností na úseku požární ochrany.

Výše pokuty se odvíjí od závažnosti, doby trvání protiprávního jednání a rozsahu způsobené škody. Takto uložená pokuta je příjmem státního rozpočtu.

vytisknout  e-mailem