SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výcvik členů týmu rychlé reakce ze Severní Makedonie v garanci HZS ČR

Ve Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany (SOŠ PO a VOŠ PO) proběhl na konci června intenzivní výcvik členů nově vznikajícího týmu rychlé reakce, nazvaný „Fast response Team on Protection and Rescue“ ze Severní Makedonie. 

 

Tým se specializuje na problematiku CBRN (chemické, biologické, radiologické a nukleární) a jeho úkolem je zajišťovat bezpečnost a ochranu občanů a spolupráci s místním hasičským sborem. Vysoce specializovaný výcvik probíhal v anglickém jazyce, teoretický a praktický výcvik zajišťovali lektoři SOŠ PO a VOŠ PO a Institutu ochrany obyvatelstva (IOO). Dalšími subjekty, které se podílely na teoretické či praktické části výcviku byly:

 • Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení (JCBRN Defence COE) – Vyškov,
 • Záchranný útvar HZS ČR,
 • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (chemická laboratoř a ÚO Frýdek-Místek)

Výcvik byl rozdělen na dvě základní části, ve kterých byla probírána tato témata:

 1. Teoretická příprava:
  • seznámení s rizikovými CBRN látkami a jejich detekcí a identifikací,
  • bezpečnostní postupy při nálezu a manipulaci s nebezpečnými materiály,
  • identifikace potenciálních hrozeb,
  • osobní ochranné prostředky užívané při přítomnosti CBRN
  • odběr vzorků,
  • dekontaminace osob, předmětů, techniky a prostředí,
 2. Praktická část:
  • modelové situace s reálnými CBRN látkami,
  • práce s ochrannými obleky, maskami, detekční technikou a dalším vybavením,
  • kooperace zasahujícího týmu.

Závěr výcviku byl věnován komplexnímu cvičení, kdy si tým rychlé reakce pod vedením lektorů HZS ČR natrénoval zásah na nález vysoce toxické chemické látky od detekce, přes odběr vzorků až po závěrečnou dekontaminaci.

Členové týmu se seznámili s prostředky užívanými HZS ČR ke zvládnutí událostí s přítomností CBRN látek a vzájemnou interakcí s vyučujícími získávali hlubší odborné znalosti do své praxe. Výcvik členů týmu ze Severní Makedonie v areálu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku přispěl k posílení jejich dovedností a zvýšení bezpečnosti občanů. Tým je nyní připraven čelit výzvám spojeným s CBRN látkami a ochranou veřejnosti, kdy nezbytné znalosti a zkušenosti si z České republiky odvezl do své domovské země.

vytisknout  e-mailem