HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybraný zásah ze dne 29. září 2011

Požár uhlí v teplárně v Táboře 

Osádky šesti cisteren z centrální stanice Tábor a z jednotky SDH obce Tábor vyjely v 15:42 hodin do ulice U Cihelny v Táboře, kde byl ohlášen požár uhlí v uhelném skladu místní teplárny. Když hasiči přijeli na místo, zjistili, že se jedná o zahoření uhlí v dopravníku vedoucím ze zásobníku do kotle. Nebylo nutné evakuovat zaměstnance teplárny, provoz teplárny také nebyl omezen.
V dopravníku je však cca 200 tun uhlí, u kterého v 17:23 hodin bylo zamezeno dalšímu šíření zahoření. Zároveň bylo částečně uhašeno ohnisko, zasahující hasiči provedli ochlazování technologií. Velitel zásahu jedná s technologem a pracovníky vedení firmy o dalším postupu úplné likvidace. Jednou z možností je využití klasických hasebních postupů, tzn. použití hasebních prostředků na uhlí v dopravníku, což by znamenalo kompletní znehodnocení veškerého uhlí. Druhou možností je odpojení zasaženého dopravníku od ostatních technologií s tím, že teplárenská technologie zvládne zlikvidovat zahoření bez zásahu hasičů. Výše škody bude záviset na způsobu likvidace zahoření.
 Další postup zásahu v táborské teplárně – aktualizace v 22:00 hodin:
Velitel zásahu a pracovníci teplárny se dohodli, že ohnisko požáru bude uhašeno hasební cestou. Přesné místo zahoření bylo lokalizováno pomocí termokamery. Poté hasiči uhlí v dopravníku prolili vodou smíchanou se smáčedlem. V půl sedmé operační středisko obdrželo informaci, že požár je uhašen. Přesto zasahující jednotky pokračují ve skrápění uhlí, které je současně kompletně vyskladňováno. Požářiště postupně opustily některé cisterny jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Zbývající osádky požárních vozů budou pokračovat ve vyskladňování a skrápění uhlí, předpokládá se, že zásah může trvat až dalších 24 hodin. Zasahující hasiči budou střídáni v pravidelných intervalech. Další komplikace, která se objevila v místě zásahu, je zvýšená koncentrace oxidu uhelnatého v patře teplárny. Hasiči provádí v pravidelných intervalech měření koncentrace, nehrozí žádné nebezpečí ohrožení obyvatel. Majitel teplárny společně s vyšetřovatelem HZS a Policií ČR stanovil výši škody předběžně na Kč 500 000,--, a to na znehodnoceném uhlí a částečně na technologii. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 600 000 000,-- (opravdu je to 600 miliónů korunJ).
Aktualizace 30. 9. v 2:00 hodin:
Situace v teplárně se zkomplikovala. Hasiči provádějící monitoring naměřili u zásobníku teplotu přesahující 500 st. C. Zasahující jednotka byla proto posílena o další tři hasiče, kteří provádí ochlazování.
Aktualizace 30. 9. v 8:00 hodin:
Proběhlo další střídání hasičů. Zásah pokračuje tím, že do boku zásobníku bude vyřezán otvor, kterým se vyskladní zbývajících cca 30 – 40 tun uhlí. Ty budou vyneseny ven a tam dohašeny. Proběhlo také další měření koncentrace CO v ovzduší a nebyly naměřeny již žádné zvýšené hodnoty.

vytisknout  e-mailem