HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané studijní materiály k tématům pro JSDHO

Podklady pro provádění pravidelné 40 hodinové odborné přípravy v JSDHO, materiály ke školení, vzorová dokumentace a roční plán. 

AKTUALIZOVÁNO k 7.3.2013

Témata pravidelné odborné přípravy na daný výcvikový rok stanovuje velitel JSDHO, který vychází ze Základního zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR vydávaného každoročně Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. Pravidelná odborná příprava v kalendářním roce probíhá v minimálním rozsahu 40 hodin a musí být o ní provedený písemný záznam.

V níže uvedených tabulkách zveřejňujeme odkazy na různé školící materiály k tématům odborné přípravy pro jednotlivé funkce.

 
PODKLADY PRO ŠKOLENÍ:

Všichni členové jednotky JSDHO

Téma Podklady pro školení
Pohyb v neznámém prostředíKonspekt OP 1-2-06 

Organizace jednotek PO, právní předpisy v oblasti PO a IZS
Řád výkonu služby v JSDHO

Prezentace PPT
Clánek - jednotky PO
Konspekt 1-1-08
legislativní předpisy
Řád výkonu služby v JSDHO
Prezentace ŘVS v JSDHO 
Komunikace v jednotce, pravidla komunikace a signály, zásady radiového spojeníCvičební řád OBEC - 2
Cvičební řád OBEC - 3
Signály
Konspekt OP 1-3-03
Bojový řád Ř - 9
Řád analogové sítě
Průzkum a záchrana osob, zvířat a majetku, pronikání do objektu (násilný vstup)Konspekt OP 1-2-06
Bojový řád O - 6
Bojový řád O - 7
Bojový řád O - 8
Bojový řád O - 9
Bojový řád T - 5 
Základy chemie v PO a aplikace hasební látkyZáklady chemie v PO
Hasiva
Požární prevencevyhláška č. 23/2008Sb.
článek HZS ČR
NV č. 91/2010 Sb. 
funkce PBZ


Strojníci


Téma Podklady pro školení
Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdyBŘ O4
výtah z předpisů
www.ar-zzs.cz  
Zásady bezpečné a defenzivní jízdy.ARCHIV ČT - Hasiči strojníci
ARCHIV ČT - Desatero defenzivní jízdy
cvičné testy (bezpečná jízda)
rozbor dopravní nehodovosti u JPO
video ZZS - Bezpečně pod majákem
Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování MPT na místě zásahu
(u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje...)
BŘ O - 5
Konspekt OP 4-2-04
BŘ N - 14


Velitel, velitelé družstva


TémaPodklady pro školení
Seznámení s požárním poplachovým plánem kraje, předurčením dobrovolné jednotky a dalších JPO v tomto plánu pro zásahy ve svém zásahovém obvodu, obci nebo podnikuÚzemní působnost JPO
Požární poplachový plán kraje
Technické podmínky pro pořízení věcného prostředku požární ochrany - aktuální dokumenty vydané MV-GŘ HZS ČRTechnické listy GŘ
Řád výkonu služby - Příloha 11/T 
Metodika zřizování JSDHOMetodika zřizování JSDHO
Pomůcka pro velitele jednotky PODokumenty ke stažení

 

vytisknout  e-mailem