Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané přístroje a technika

Laboratorní zařízení a přístrojová technika k experimentálnímu využití 

Pracoviště protichemických opatření

Přístroj, technika

Popis

Přenosný Ramanuv spektrometr

Přístroj umožňuje identifikaci zcela neznámých látek přímo v terénu

Dálkový detektor SIGIS 2

Je určen pro identifikaci mraků bojových a jiných nebezpečných chemických látek v ovzduší z velkých vzdáleností od místa výronu (až 5 km). Nebezpečné látky se měří bezkontaktně na velkou vzdálenost, mimo kontaminovanou oblast, čímž je zcela eliminováno riziko inhalační expozice obsluhy a vyloučeny kontaminace vozidla, věcných prostředků a nutnost jejich dekontaminace, nutnost použití prostředků individuální ochrany apod. Přístroj neměří ovzduší v jednom bodě, ale detekuje celý mrak uniklé nebezpečné látky, poskytuje informace o jeho šíření a vývoji

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem

Přístroj slouží zejména k posuzování pěnotvorných směsí nabízených HZS ČR k hašení

Místnost pro nedestruktivní zkoumání prostřednictvím RTG záření

Jedná se o stacionární RTG kabinu se dvěma drobnými RTG zdroji (120kV a 160kV)

Přístroje SYCOS KDP a detektor Q-RAE

Je s nimi možné měřit dynamické sorpční kapacity (DSK) nejen na plynné, ale i kapalné látky s nízkým bodem varu

Přenosný FTIR spektrometr

Přístroj umožňuje identifikaci zcela neznámých látek přímo v terénu

Přenosný hmotnostní spektrometr

Je určen pro vysoce citlivou terénní identifikaci látek v ovzduší a stěrech z povrchů

Ruční rentgen-fluorescenční  analyzátor

Slouží k rychlé nedestruktivní analýze prvkového složení vzorků v terénu

Detektor ultrastopových koncentrací výbušnin

Přístroj je určen k rychlé terénní detekci velmi nízkých koncentrací výbušnin a zařazení detekované výbušniny do příslušné skupiny

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem

Systém je určen k identifikaci a stanovení organických látek ve vzduchu, vodě, půdě a jiných matricích

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou

Umožňuje provádět multikomponentní stanovení prvků v pitných, povrchových a odpadních vodách


Vloženo: 1. 9. 2020 | Aktualizace: 3. 9. 2020 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem