HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Všechny tři Hasičské pohádky už znají své nové majitele

V pátek 16. prosince 2016 skončila soutěž o tři knížky Hasičských pohádek. Otázky v rámci třetího kola soutěže byly opravdu velmi složité a ze všech přijatých odpovědí byly pouze dvě správné. Losování proto bylo jednoduché a výherkyní se stala paní Eva Havlenová z Bohuňovic. Gratulujeme. 

Děkujeme všem soutěžícím, kteří se do soutěže zapojili a pokud jste knížku plnou hasičských pohádek nevyhráli, nebuďte smutní. V roce 2017 určitě zase zorganizujeme další aktivity, ve kterých budete moci knížku získat.

Správné odpovědi na soutěžní otázky 3. kola

1. Jaké jsou v posledních pěti letech dvě nejčastější příčiny vzniku požárů v Olomouckém kraji?

V Olomouckém kraji za posledních pět let (2010 – 2015) je evidováno 5082 požárů. Podle příčin vzniku požáru jsou nejčastější technické závady (859) a nedbalost (771).

2. Jak jsou značeny únikové cesty?

Únikové cesty určené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům vyhlášky a českým normám.

Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob.

Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny.

Světelná plocha značek a světelné signály musí vytvářet kontrast vhodný v prostředí, v němž jsou použity, a nesmí oslňovat. Jestliže značka obsahuje kresbu, která popisuje situaci nebo nařizuje či zakazuje určité chování (dále jen "piktogram"), musí být jednoduchá, srozumitelná a musí obsahovat jen nezbytné podrobnosti.

Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie.

3. Co značí kolísavý tón v délce 140 sec, co udělám, pokud ho uslyším a kolik varovných signálů pro obyvatelstvo existuje v ČR?

Je to varovný signál „Všeobecná výstraha“ a je to jediný varovný signál v ČR.

Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí – živelní pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, či jiné mimořádné události.

Po zaznění varovného signálu se co nejrychleji ukryjte v nejbližší budově (ne ve sklepě), zavřete okna, dveře, vypněte klimatizaci. Další informace, co se stalo a jak se zachovat, poskytují rozhlasové stanice, obecní rozhlas nebo zasahující složky IZS.

4. Kolik a jaké podmínky musí být splněny, aby mohlo dojít k hoření?

Pro hoření musí být splněny tři podmínky - hořlavý materiál, přístup vzduchu (oxidovadla) a zápalná teplota (iniciátor, dosažení určité teploty).

5. Co uděláš, když na tobě vzplane oděv?

Pokud se vznítí oděv, zásadně se neutíká, protože tím by se podpořilo jeho hoření. Hořící oděv se co nejrychleji strhne nebo se snaží hořící místo zalehnout, a tím zabránit přístupu vzduchu, přitom ruce chrání obličej. Pokud hoří větší plocha oděvu, je doporučeno válet se po zemi, a tím zabránit přístupu vzduchu k hořícím místům. Na hořící oděv se může přehodit deka nebo jiná textilie, ta by neměla být z umělohmotných vláken.

vytisknout  e-mailem