HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vrchní komisař - psycholog

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 24.7.2020 byla prodloužena lhůta pro podání přihlášek pro výběrové řízení na služební místo 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 24.7.2020 byla prodloužena lhůta pro podání přihlášek pro výběrové řízení na služební místo

10000014     2.4.5 vrchní komisař – psycholog  8.02.

Poskytování komplexní krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích při výkonu služby příslušníka hasičského záchranného sboru.

Se zařazením: HZS Kraje Vysočina, Kancelář krajského ředitele, Psychologické pracoviště Místo služebního působiště:  Jihlava

Požadavky pro volné služební místo:

 1. stupeň vzdělání – vysokoškolské v magisterském studijním programu

  b)   zaměření vzdělání:

       - Psychologie 

  c)   znalost práce s PC

  d)  schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce

  e)   řidičské oprávnění skupiny „B“.

  Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 12. 2020

  Tarifní třída: 8

  Zájemci doručí přihlášky doplněné o profesní životopis, kontaktní adresu a telefon, popř. e-mail, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, nejpozději do 14.8.2020 na adresu: HZS Kraje Vysočina, personální oddělení, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

  Vybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

  Poučení pro žadatele/ku:

                Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovávány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

                Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru.

                Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce ne zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.

  Kontaktní osoba:

Eva Sýkorová  –  tel.: 950 270 191, e-mail: eva.sykorova@hasici-vysocina.cz;   

vytisknout  e-mailem