Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vrchní komisař – krizové řízení a havarijní plánování HZS Kraje Vysočina

Místo služebního působiště: Jihlava 

O  Z  N  Á  M  E  N  Í

Na základě § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů dne 15.3.2019 prodlužuji lhůtu pro podání přihlášek do výběrového řízení na služební místo

30314799     1.4. vrchní komisař – krizové řízení a havarijní plánování  8.01.

Koordinace výkonu státního požárního dozoru a požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému nebo krizového plánování a příprav anebo civilního nouzového plánování, řízení a koordinace odborných a metodických činností na uvedených úsecích s územně vymezenou působností.

Se zařazením: HZS Kraje Vysočina, Úsek prevence a CNP, odd. ochrany obyvatelstva a KŘ

Místo služebního působiště:  Jihlava

Požadavky pro volné služební místo:

a) stupeň vzdělání - vysokoškolské v bakalářském studijním programu
b) zaměření vzdělání - informatika
c)
oprávnění přístupu k utaj. informacím podle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utaj. informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení  Vyhrazené
d)
znalost práce s PC
e)  schopnost pracovat pod zvýšenou psychickou zátěží, schopnost řídící a kolektivní práce
f)  řidičské oprávnění skupiny „B“
g) k obsazení výše uvedeného služebního místa je vázán náborový příspěvek ve výši 130 000,- Kč.


Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1.10.2019

Tarifní třída: 8

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:

  • profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
  • ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání.                                                                       

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 2.4.2019 na adresu:         

HZS Kraje Vysočina
personální oddělení
Ke Skalce 32
586 04 Jihlava

Vybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k výběrovému řízení.

Kontaktní osoba:

Eva Sýkorová  –  tel.: 950 270 191, e-mail: eva.sykorova@hasici-vysocina.cz                             

vytisknout  e-mailem