HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VOLNÉ SLUŽEBNÍ MÍSTO U HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU PLZEŇSKÉHO KRAJE

HZS  Plzeňského kraje vypisuje výběrové řízení

Volné služební místo: Vrchní inspektor – kontrolní činnost

Pracoviště: Pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ÚO Klatovy

Místo služebního působiště: Klatovy

Tarifní třída: 6

Požadavky pro volné služební místo:

  • Stupeň vzdělání:  úplné střední s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné
  • Zaměření vzdělání: požární ochrana, IZS, krizové řízení nebo ochrana obyvatelstva, technické
  • Řidičské oprávnění skupiny B 

Zájemci doručí přihlášky doplněné o profesní životopis, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, kontaktní adresu, telefon a e-mail nejpozději do 5.6.2020 na adresu:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
personální oddělení
P. O. BOX  18, Kaplířova 9
320 68  Plzeň  20

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1.7.2020

Funkční náplň služebního místa:

  • komplexní zajišťování odborné činnosti na úseku státního požárního dozoru a požární prevence
  • posuzování územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení
  • ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a projektové dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek
  • kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, kontrola připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany, ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrola plnění těchto opatření

Více informací vám sdělí:

  • por. Mgr. Dana Dlesková, personalistka, tel. 950 330 236, e-mail: dana.dleskova@hzspk.cz
  • mjr. Ing. Zdeněk Bárta, vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tel. 950 311 152, mobil: 777 365 550, e-mail: zdenek.barta@hzspk.cz

vytisknout  e-mailem