HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnější havarijní plány

Provozovatelé jsou dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zařazeni do skupin A, B nebo nezařazeni. 

 • Nezařazené podniky zpracovávají protokolární záznam o nezařazení objektu.

 • Provozovatelé zařazeni do skupiny A zpracovávají: návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A, bezpečnostní program prevence závažných havárií a plán fyzické ochrany.

 • Provozovatelé zařazeni do skupiny B zpracovávají návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B, bezpečnostní zprávu (včetně bezpečnostního programu prevence závažných havárií), vnitřní havarijní plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu a plán fyzické ochrany.

Vnější havarijní plány se dle výše uvedeného zákona zpracovávají pro území zóny havarijního plánování v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B.

Vnější havarijní plán je preventivní dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování, stanovuje postupy složek IZS pro případ potenciální závažné havárie. Vnější havarijní plány, které zpracovává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, jsou součástí Krizového plánu Moravskoslezského kraje a krizových plánů obcí s rozšířenou působností. Tyto plány byly schváleny příslušnými starosty obcí s rozšířenou působností, případně hejtmanem Moravskoslezského kraje.

Zóny havarijního plánování

Krajský úřad Moravskoslezského kraje stanovil zóny havarijního plánování:

 • BOCHEMIE, a.s.
 • BorsodChem MCHZ, s.r.o. a Dukol Ostrava, s.r.o.
 • ČEPRO, a.s., Sklad Sedlnice
 • Explosia a.s., OS Krmelín
 • Lenzing Biocel Paskov, a.s.
 • Liberty Ostrava, a.s.
 • Linde Gas a.s., výrobně distribuční centrum Ostrava
 • MG Odra Gas, spol. s r.o., kyslíkárna Vratimov
 • OKK Koksovny, a.s., Koksovna Svoboda
 • PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod Horní Suchá
 • RWE Gas Storage CZ, s.r.o., PZP Třanovice
 • RWE Gas Storage CZ, s.r.o., PZP Štramberk
 • Třinecké železárny, a.s. , Energetika Třinec, a.s.  Linde Gas a.s., provozovna Třinec

Provozovatelé zařazení do skupiny A nebo B v Moravskoslezském kraji

vytisknout  e-mailem