Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vliv samozahřívání pevného paliva z biomasy na kvalitu paliva a bezpečnost jeho skladování

Bakalářská práce hodnotí, jak se změní hodnoty spalného tepla paliva z biomasy v důsledku samovolného zahřívání a jaký vliv má samovolné zahřívání na kvalitu a bezpečnost skladování paliva. V teoretické části této práce je rozebrána problematika samovznícení a toxicita zplodin. Také jsou zde obsaženy podrobné informace o biomase, zejména o dřevěných briketách. V praktické části je pak popsáno stanovení spalného tepla a teploty vznícení dřevěných briket původního vzorku a vzorků připravených dlouhodobým záhřevem. Pro zjištění spalného tepla dřevěných briket byla použita norma ČSN ISO 1928 (44 1352). Teplota vznícení byla provedena podle normy ČSN 64 0149.  

PERĎOCHOVÁ, M.: Vliv samozahřívání pevného paliva z biomasy na kvalitu paliva a bezpečnost jeho skladování.
Ostrava: Katedra ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2010, 47 stran.

 


Odborné práce z oblasti požární ochrany můžete zasílat ke zveřejnění na adresy webmaster@hzscr.cz a jan.pecl@grh.izscr.cz. Za obsah a jazykovou správnost odpovídá autor. Publikování příspěvků se řídí zásadami pro zveřejňování MV-GŘ HZS ČR.

vytisknout  e-mailem