Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila uvolnění finančních prostředků v souvislosti s požárem v NP České Švýcarsko ve výši přes 225 milionů Kč

V neděli 24. července 2022 vypukl v Národním parku České Švýcarsko největší lesní požár v historii České republiky. Do 12. srpna 2022, kdy byl požár likvidován, se na místě zásahu vystřídalo více jak 6.300 hasičů z řad profesionálních i dobrovolných jednotek požární ochrany a více jak 400 kusů techniky. Plocha, na které hasiči prováděli hasební zásah, byla o rozloze přes 1.100 hektarů.

Složitý terén, intenzivní hoření ve formě korunového lesního požáru a meteorologické podmínky, měly zásadní vliv na opotřebení techniky a ochranných prostředků. Některé prostředky, jako jsou hadice, armatury a osobní ochranné prostředky, již není možné vlivem velkého opotřebení nebo poškození použít.

S ohledem na charakter území zasaženého požárem musela být pro hašení využita letecká technika, zejména pak vrtulníky Policie ČR, Armády České republiky. S ohledem na rozsah mimořádné události byla využita i pomoc v rámci Mechanismu civilní ochrany Evropské unie, na hašení požáru tak byla využita letecká technika z Itálie, Polska, Slovenska, Švédska. V rámci přeshraniční spolupráce pak byla nasazena letecká technika ze Spolkové republiky Německo.

Nasazení více jak 6 300 hasičů (jak profesionálních tak dobrovolných) z celé České republiky v délce 21 kalendářních dnů si vyžádalo enormně vysoké náklady, jak ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky, tak ze strany obcí jako zřizovatelů jednotek sborů dobrovolných hasičů. Policie České republiky vyslala k plnění úkolů letecké služby celkem 92 příslušníků, včetně příslušné techniky (např. vrtulníky, drony, servisní vozidla, pohonné hmoty i pro leteckou techniku ze zahraničí).

Mimořádné výdaje, které vznikly v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací, dosáhly takové výše, že bez jejich neprodlené náhrady je ohroženo řádné plnění úkolů integrovaného záchranného systému nejen do konce roku 2022, ale i v roce následujícím.

Vzhledem k tomu, že si Ministerstvo vnitra i Ministerstvo financí jsou vědomy, že požár v Národním parku České Švýcarsko byl největším lesním požárem v historii České republiky, který si vyžádal mimořádně vysoké nasazení sil a prostředků integrovaného záchranného systému, včetně mezinárodní pomoci, dospěly k závěru, že je na místě uvolnit finanční prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 2022 v celkové výši 225.308.250 Kč.

Pro HZS ČR bude uvolněno z rozpočtové kapitoly celkem 125.993.085,- Kč, z toho na odměny pro profesionální hasiče připadá částka 27.656.892,- Kč.

Pro zřizovatele jednotek SDH bude uvolněno celkem 68.240.070,- Kč, z toho na odměny pro dobrovolné hasiče připadá částka 21.110.429,-Kč.

Odměny jsou určeny jak pro profesionální tak dobrovolné hasiče. Vyplácení odměn pro dobrovolné hasiče bude realizováno cestou obcí jako zřizovatelů jednotek SDH obcí. Obce si vynaložené výdaje budou uplatňovat v rámci dotací poskytovaných cestou MV GŘ HZS ČR, tak jako při jiných zásazích.

vytisknout  e-mailem