Český národní výbor CTIF  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vítáme Vás na stránkách Českého národního výboru CTIF

Český národní výbor CTIF (dále jen „ČNV CTIF“) sdružuje zástupce státních úřadů, hasičských sdružení, spolků, vzdělávacích, výzkumných a jiných organizací, působících na úseku požární ochrany. Jedná se o volné seskupení subjektů, jejichž hlavním zaměřením činnosti v České republice je oblast požární ochrany. 

ČNV CTIF byl založen na ustavující schůzi dne 14. října 2004 a reprezentuje zájmy České republiky, jako řádného člena, v ústředí CTIF, tj. Mezinárodního technického výboru pro prevenci a hašení požárů.

Zřizovatelem Výboru, coby koordinační rady složené ze zástupců zájmových orgánů, je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které je garantem plnění úkolů mezinárodní spolupráce a styků se zahraničím na úseku požární ochrany.

Mezi hlavní úkoly výboru patří mj. reprezentace členství ČR v CTIF, zabezpečovaná volenými delegáty, zajišťování účasti ČR na mezinárodních soutěžích hasičů, na výstavách požární ochrany a na dalších akcích. Výbor dále zabezpečuje rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, zejména rozšiřováním vědeckotechnických poznatků a praktických zkušeností z oblasti předcházení požárům, jejich hašení, záchrany osob a poskytování technické pomoci při přírodních katastrofách a jiných mimořádných událostech.

vytisknout  e-mailem