HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VIDEO: Řidiče cisteren připravil europrojekt na rizikové situace

Bilanční konferencí byl v Jeseníku uzavřen unikátní mezinárodní projekt, jehož byl HZS Olomouckého kraje hlavním garantem. Jeho cílem bylo dále rozvíjet česko-polskou přeshraniční spolupráci mezi organizacemi, které zajišťují bezpečnost, a stanovit správnou praxi v oblasti prevence nehodovosti vozidel s právem přednosti v jízdě. Zaměřili jsme se především na příhraniční oblast Jeseník-Glucholazy-Nysa. Region je totiž specifický svou polohou a klimatickými podmínkami, které negativně ovlivňují bezpečnost jízdy. 

LOGO EuroPraděd.jpg

Díky evropskému projektu prošli řidiči profesionálních i dobrovolných jednotek hasičů a obecních policií výcvikem na speciálním polygonu Libros v Ostravě. Zároveň jsme jejich dovednosti a schopnosti prohlubovali prostřednictvím moderních technologií založených na EEG Biofeedback. Toto speciální zařízení jsme rovněž pořídili v rámci projektu společně s unikátním testovacím softwarem WRBTV, který měří rychlost a efektivitu rozhodovacího procesu řidiče. Získali jsme také 46 palubních kamer do zásahových vozidel, kterými sledujeme reálný provoz i reakce příslušníků na různé nepředvídatelné situace. Díky workshopům, praktickým výcvikům a výměně zkušeností z obou zemí jsme určili zásadní principy správné praxe při prevenci nehodovosti vozidel s právem přednosti v jízdě.

Naši řidiči procházejí před nástupem do praxe u hasičských sborů rozsáhlým výcvikem. Pravidelně také absolvují kondiční jízdy, odbornou přípravu a jsou každých pět let přezkušováni z praktických znalostí a dovedností. Díky tomuto projektu jsme nastavili další možné formy tréninku. Jak cvičili naši hasiči a kolegové z dalších partnerských organizací na polygonu v Ostravě, se můžete podívat v tomto videu:

Expertní skupina pak díky testování a psychologickému výzkumu chování řidičů dospěla k několika důležitým poznatkům. Jako zásadní pro prevenci nehod se jeví již výběr řidičů, kteří jezdí vozidly s právem přednostní jízdy, jejich pravidelná odborná příprava, vzdělávání na speciálních polygonech, testování jejich schopností a přezkušování. Významnou roli také hraje výrazné označení našich automobilů tak, aby i ve zhoršených povětrnostních podmínkách a při snížené viditelnosti byly nepřehlédnutelné. Nemenší roli by pak měla sehrát i edukace civilního obyvatelstva. Mělo by se stát standardem, aby se již v autoškolách řidiči učili, jakým způsobem na komunikacích reagovat na výstražnou světelnou a zvukovou signalizaci záchranářských vozidel. Dosud se pravidelně naši příslušníci setkávají na silnicích s různými nečekanými úhybnými manévry šoférů, neukázněnými cyklisty i chodci, kteří jako účastníci silničního provozu svým rizikovým chováním ohrožují nejen sebe, ale také naše jednotky či další záchranáře jedoucí k zásahu.

V bodech bychom správnou praxi definovali takto:

  1. Výběr řidičů podle specifických požadavků (zkušenosti, psychologický profil, využití nových metod pro zjištění způsobilosti pro řízení vozidel s právem přednosti v jízdě)
  2. Odborná příprava (vzdělávání řidičů v oblasti dopravní psychologie, praktické výcviky na polygonech, kondiční jízdy)
  3. Podpora řidičů (využití moderních technologií při tréninku řidičských dovedností – především EEG Biofeedback)
  4. Pravidelné vyhodnocování rizikových situací na komunikacích a přenos poznatků do odborné přípravy řidičů (využití palubních kamer)
  5. Barevné značení vozidel
  6. Edukace civilního obyvatelstva (doplnění výuky autoškol o základní pravidla při kontaktu se záchranářskými vozidly, preventivně výchovné materiály pro veřejnost)

Pravidelně připomínáme veřejnosti zásady, jak reagovat ve chvíli, kdy je slyšet nebo vidět výstražná signalizace. Mnozí řidiči však zmatkují, nesmyslně manévrují nebo nevědí, co přesně mají dělat. Na tyto příklady z reálných situací se můžete podívat ve videu níže. Záběry pocházejí z našich palubních kamer, z nichž jsme materiály sbírali necelého půl roku. Většina z nich pochází z našich či polských hasičských prvovýjezdových nebo velitelských vozidel. Jde ovšem jen o zlomek situací, se kterými se denně hasiči setkávají.

Přeshraniční projekt Správná praxe - Prevence nehodovosti vozidel s právem přednostní jízdy v regionu Jeseník – Nysa / Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jeseník – Nysa navázal na dlouholetou přínosnou spolupráci mezi HZS Olomouckého kraje, městem Jeseník, Glucholazy a Nysou a byl spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd prostřednictvím programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Celkově vyšel projekt na necelých 44 tisíc eur, téměř 85 % uhradila EU. Vedoucím partnerem byl HZS Olomouckého kraje a dalšími partnery byla města Jeseník, Nysa a Głuchołazy.

por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí 
HZS Olomouckého kraje
T: 777 420 107
T: 950 770 039
M: lucie.balazova@hzsol.cz
M: mluvci@hzsol.cz


 

Odkazy do noveho okna

20211103_130614

20211103_130614 

Detailní náhled

20211103_130658

20211103_130658 

Detailní náhled

20211103_130720

20211103_130720 

Detailní náhled

20211103_131725

20211103_131725 

Detailní náhled

20211103_133711

20211103_133711 

Detailní náhled

20211103_133747

20211103_133747 

Detailní náhled

20211103_133848

20211103_133848 

Detailní náhled

DSSV4355

DSSV4355 

Detailní náhled

GTCA6328

GTCA6328 

Detailní náhled

NWEE7721

NWEE7721 

Detailní náhled

NYMF6028

NYMF6028 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem