Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné zakázky 2011

Na tomto místě jsou zveřejněny informace a dokumentace k veřejným zakázkám zadaných Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR  

 paragraf2.jpg

 Zveřejněno je: oznámení o vyhlášení VZ / výzva k podání nabídky, kompletní zadávací dokumentace, dokumentace provázející proces zadávání veřejné zakázky (např. zpráva o posouzení a hodnocení nabídky), jména, příjmení a funkce členů hodnotící komise (po ukončení výběru), smlouvy a dodatky ke smlouvám, nabídkové ceny všech uchazečů.


Veřejné zakázky vyhlášené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, Kloknerova 26, Praha po 1. únoru 2011

DATUM
VYHLÁŠENÍ
NÁZEV
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
ČÍSLO
JEDNACÍ
TERMÍN PRO PODÁNÍ
NABÍDEK
 3.3. 2011 Provedení kurzů záchrany z nebezpečného jezu       MV-26598/PO-IZS-2011  13.3. 2011
 14.3. 2011 Technická podpora SW IZS operátor 002/2011  29.3. 2011
 23.3. 2011 Stavební úpravy budovy č.22 - dokonč. - VÚZ Zbiroh MV-29036/PO-PSM-2011  7.4. 2011
31.3. 2011 Technická podpora zálohovacího systému Lagato 005/2011  22.4. 2011
 5.4. 2011 Vypracování projektové dokumentace na akce
„Rekonstrukce budovy č. 23 – TOV“ a „Rekonstrukce
budovy č. 24 – myčka“ v areálu VÚZ Zbiroh
 MV-35879-2/PO-PSM-2011  20.4. 2011
 31. 3. 2011  

 č. 14/2011

 29.4. 2011 Dodávky kancelářských potřeb 2011-2012  MV- 47117-2/PO-PSM-2011  16.5.2011
 9.5.2011 Vypracování projektové dokumentace na akci "Technologie ohňového domu a ohňového trenažéru" v areálu ŠVZ Brno  MV- 48661-2/PO-PSM-2011  20.5.2011
 12.5.2011 Pozáruční servis komponentů tvořící ............. (podléhá režimu § 18 odst. 1 písm. a), zrušeno zveřejnění ) MV- 53478/PO-PSM-2011   27.5.2011
 18.5.2011 Pozáruční opravy výpočetní techniky  VZ-1-2/PSM-2011   28.5.2011
 23.5.2011 Dodávka osobního automobilu  MV- 55076/PO-PSM-2011  8.6.2011
 26.5.2011 Pozáruční oprava tiskáren, faxů, multifunkčních zařízení  VZ-1-2/PSM-2011  6.6.2011
 7.6.2011 Dodávka 9 ks cisternových automobilových stříkaček  MV-30736/PO-PSM-2011  19.7.2011
  7.6.2011 Dodávka systému pro bezkontaktní vzdálené monitorování nebezpečných látek v ovzduší na bázi pasivní infračervené spektrometrie  MV-51714/PO-PSM-2011   19.7.2011
 7.6.2011 Technická a konzultační pomoc v oblasti ICT HZS ČR  023/2011  20.6.2011
  8.6.2011 Aktivní prvky CISCO   018/2011   23.6.2011
 10.6.2011 SW pro stanovení kalibraních koeficientů při spektrometrii   017/2011  27.6.2011
 10.6.2011 Implementace vysoké dostupnosti diskového pole a SAn struktuty   013/2011  27.6.2011
 21.6.2011 Obuv zásahová   MV-61068-2/PO-PSM-2011  12.7.2011
 23.6.2011 Dodávka hasiva  MV-55614/PO-PSM-2011  22.6.2011

 11.7.2011

Vymalování budovy generálního ředitelství HZS ČR 

  MV-72089/PO-PSM-2011

  27.7.2011

18.7.2011

Dodávka radiometrů DC-3H-08

MV-53898/PO-PSM-2011

29.7.2011

 19.7.2011 Trika šedá s krátkými a s dlouhými rukávy MV-60768/PO-PSM-2011  9.8.2011
 1.7.2011  Dodávka náhradních dílů k ochranným maskám CM-4  MV-56715/PO-PSM-2011  14.7.2011
 25.7.2011
Rekonstrukce budov č. 23 TOV a č. 24 myčka – v areálu VÚZ Zbiroh   (veřejná zakázka byla zrušena) Oznámení
 MV-76044/PO-PSM-2011  10.8.2011
 28.7.2011  Dodávka pulovrů  MV-60768/PO-PSM-2011  22.8.2011
 28.7.2011  Dodávka ponožek  MV-60768/PO-PSM-2011  15.8.2011
 4.8.2011  Technologie ohňového domu a trenažéru  MV-82741/PO-PSM-2011  24.8.2011
 10.8.2011 Klimatizace 3. NP budovy č. 1- ZL Olomouc   MV-81505/PO-PSM-2011  23.8.2011
 25.8.2011 Rekonstrukce budov č. 23 TOV a č. 24 myčka – v areálu VÚZ Zbiroh   MV-91611/PO-PSM-2011   16.9.2011
 5.9.2011  Zimní pracovní oděv USAR  -  (veřejná zakázka byla zrušena)  MV-92623/PO-PSM-2011  20.9.2011
 9.9.2011 Trika šedá s krátkými a s dlouhými rukávy. Nové!  MV-60768/PO-PSM-2011  30.9.2011
 9.9.2011  Ponožky modré k PS I  MV-60768/PO-PSM-2011  23.9.2011
 12.9.2011  Aktualizace (update) datové sady StreetNet CZE a POI  022/2011  8.7.2011
 12.9.2011  Školení v oblasti činnosti PSD a MSKP 031/2011  7.10.2011
 13.9.2011  Monitorovácí systém síťový komplet 114V211001087 029/2011  9.9.2011
 30.9.2011  VÚZ Zbiroh - výstavba plotu, areálové komunikace, parkoviště  MV-101332/PO-PSM-2011  17.10.2011
  5.10.2011  Pracovní oděv USAR  (veřejná zakázka byla zrušena)  MV-106098/PO-PSM-2011  20.10.2011
 6.10.2011  Oprava soupravy ke kalibraci a cvěřování přístrojů  MV-102669/PO-PSM-2011  21.10.2011
 10.10.2011 VÚZ Zbiroh – budova č. 6 – technologie sušení a odsávání dílny CHTS (zveřejněno na profilu zadavatele)  MV-105276-2/PO-PSM-2011  20.10. 2011
 18.10.2011 Opravu řídícího systému měření a regulace technologií chráněn. pracoviště OPIS (zveřejněno na profilu zadavatele)   MV-110522/PO-PSM-2011  1.11. 2011
  18.10.2011 Oprava systému ovládání a fázování náhradních zdrojů elektrické energie (zveřejněno na profilu zadavatele)   MV-110524/PO-PSM-2011   1.11. 2011
24.10.2011 Rozšíření technologie kompresovny - VÚZ Zbiroh (zveřejňena smlouva)  165/2011 24.10.2011  
 21.10.2011 Nákup sorbentů (zveřejněno na profilu zadavatele)   MV-108828/PO-PSM-2011  8.11.2011
  24.10.2011 Nákup prostředků likvidace havárií   (zveřejněno na profilu zadavatele)  MV-110942/PO-PSM-2011  9.11. 2011
  27.10.2011 Rekonstrukce IT sítě - ZL OLOMOUC  (zveřejněno na profilu zadavatele)  MV-113079/PO-PSM-2011  10.11. 2011
 1.11.2011 Zpracování samostatného modulu v systému ASPI   028/2011  
 7.11.2011 Automobil osobní užitkový (zveřejněno na profilu zadavatele)  MV-114966/PO-PSM-2011  21.11.2011
 10.11.2011 Servis komponentů tvořící AV techniku na chráněném pracovišti OPIS a KŠ (zveřejněno na profilu zadavatele) MV-118240/PO-PSM-2011  25.11.2011
 11.11.2011  Systémy podpěrné (zveřejněno na profilu zadavatele)  MV-114963/PO-PSM-2011  25.11.2011
 15.11.2011 Automobil nákladní (zveřejněno na profilu zadavatele)  MV-123896/PO-PSM-2011  30.11.2011
 15.11.2011 Osobní automobil (zveřejněno na profilu zadavatele)   MV-114975/PO-PSM-2011  28.11.2011
 16.11.2011 Vozíky vysokozdvižné (zveřejněno na profilu zadavatele) MV-114969/PO-PSM-2011   1.12.2011 
  21.11.2011

Technické a systémové služby - servis web grh 

049/2011  1.12.2011 
 11.11.2011 Správa IT infrastruktury v objektu Kloknerova 26, Praha 414 030/2011   28.11. 2011 
  1.12.2011  Automobil osobní (zveřejněno na profilu zadavatele) MV-133037/PO-PSM-2011  12.12.2011
 2.11.2011 SW -modul chemická služba - multilicence  036/2011   
  2.11.2011 Upgrade SW automatické akce - multilicence  037/2011   
  2.11.2011 SW modul technická služba - multilicence 038/2011    
  2.11.2011 SW modul odborná příprava JSDH - multilicence 039/2011    
  2.11.2011 SW modul IKIS, centrální správa číselníků - multilicence 044/2011   
  2.11.2011 SW TSERVER SMS konektor Vodafone - multilicence 045/2011   
27.12.2011  Měřící technika servis PSD a JSW  053/2011   
27.12.2011 Přijímač dat sběru dat PSD 054/2011   

 

 

 

 

 

 

 


Aktualizace: petr.skopek@grh.izscr.cz, dne:14.12.2011

vytisknout  e-mailem