Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Velkorozměrová požární zkouška v Bohumíně

Úspěšně proběhla jedinečná velkorozměrová požární zkouška, kterou ve vybraném rodinném domě v Bohumíně dne 19. listopadu 2009 provedli přední odborníci z Technického ústavu požární ochrany v Praze, Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické Univerzity Ostrava, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a firmy Rockwool, a.s.  

 

Hosté a novináři mohli zblízka sledovat průběh a účinky požáru, který byl záměrně založen v jídelně třípodlažního rodinného domu a následně se rozšířil do velké části prvního podlaží objektu. Experti Hasičského záchranného sboru ČR a dalších výzkumných institucí po celou dobu experimentu měřili jednotlivé parametry požáru.
 
Když byl požár dostatečně rozšířen, zasáhla připravená jednotka požární ochrany a požár zlikvidovala. Následovala obhlídka požářiště a odborníci pokračovali ve sběru dat z měřící techniky pro následné vyhodnocení celého experimentu.
 
Tato velkorozměrová požární zkouška měla několik základních cílů. Především získat data pro řešení našeho výzkumného úkolu prostřednictvím měření účinku a průběhu požáru, abychom mohli tyto údaje porovnat s vypočtenými údaji matematického modelu. Pomocí experimentu jsme rovněž chtěli ověřit účinky a časoprostorové údaje ze skutečného požáru, podle kterého byl připraven scénář zkušebního požáru. Ale cílem dnešní akce bylo také prověření jednotek požární ochrany, které u dnešního požáru zasahovaly. Za pomoci měřících zařízení umístěných na různých místech domu jsme měřili a zaznamenávali teploty, hustotu toku tepla, koncentraci toxikantů a ztemňování kouřem. Nainstalované video a termovizní kamery rovněž zachytily snižování viditelnosti zakouřením a změnu teplot. Musím s uspokojením říci, že dnešní akce splnila svůj účel, i když naměřené výsledky ještě musíme podrobně vyhodnotit,“ říká zástupce ředitele Technického ústavu požární ochrany v Praze plk. Ing. Otto Dvořák.
 
Díky dnešní zkoušce jsme měli neocenitelnou možnost získat cenné údaje, které využijeme např. pro softwarové modelování požárů. Podobně rozsáhlé požáry totižnelze dost dobře simulovat v laboratorních podmínkách. Se zkouškou výrazně pomohli i studenti z mé fakulty, pro které to byla jedinečná zkušenost. První výsledky experimentu bychom měli mít zhruba do měsíce,“ vysvětluje prof. Ing. Aleš Dudáček, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské – Technické Univerzity Ostrava. 
 
 
Naše společnost s Hasičským záchranným sborem ČR spolupracovala již v minulosti, například v loňském roce jsme se podíleli na požárním experimentu v Mokrsku. Cílem celé naší mezinárodní skupiny Rockwool je napomáhat výzkumu požární bezpečnosti tak, aby jejím výsledkem bylo skutečné snížení rizika ohrožení osob při požáru, včetně ohrožení kouřem a zplodinami hoření, jež jsou součástí mnoha výrobků tvořících nejenom interiéry, ale v poslední době i konstrukce staveb našich domovů. Jedním z cílů naší účasti u této zkoušky bylo měření příspěvku našich izolačních materiálů k požární odolnosti a zabránění šíření požáru. Domníváme se, že izolace z kamenné vlny Rockwool díky svým vlastnostem spolehlivě chrání před požárem bez ohledu na jeho skutečný průběh a pečlivost nebo nekvalitu zhotovení stavebních detailů – například formou požárních pásů a bariér, “ vysvětluje Ing. Miroslav Smolka z firmy Rockwool, a.s.
 
Scénář zkušebního požáru i parametry objektu přibližně odpovídají skutečné mimořádné události, ke které došlo v jednom třípodlažním rovinném domě v Praze.
 
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.
Jen v letech 2004 – 2008 zemřelo 352 lidí a dalších 2220 bylo zraněno, nemluvě o majetkových škodách přesahujících v tomto období 1,5 mld. Kč.

Pokud se vezme v potaz průměr posledních let, pak k požáru v domácnosti průměrně dochází každé 3 hodiny a 22 minut, požáry v domácnostech usmrtí člověka každý pátý den 4 hodiny a 26 minut, zranění si požáry v domácnostech vyžádají každých 19 hodin a 44 minut.
 
Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech – ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití benzínu při zapalování kamen. Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů.
Požáry v domácnostech
 
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
CELKEM
2004 - 2008
Počet požárů
2 616
2 614
2 631
2 652
2 518
13 031
Usmrceno osob
74
74
79
58
67
352
Zraněno
420
424
398
473
505
2220
Způsobené škody (v tis. Kč)
256 732
279 495
323 242
335 755
350 350,8
 
1 545 574,8
 
 
 
 
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí,
MV-generální ředitelství  
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem