Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ve Vyškově proběhl mezinárodní radiační kurz

Ve dnech 27. 2. – 3. 3. 2023 proběhl v JCBRN Defence COE (Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence) ve Vyškově další ročník mezinárodního výcviku v oblasti radiační a jaderné bezpečnosti (International Radiological and Nuclear Training for Emergency Response), který byl určen nejen vojákům z řad armád NATO, ale také záchranářům z civilních složek. Letošního ročníku se díky výborné několikaleté spolupráci JCBRN Defence COE a HZS ČR mohlo zúčastnit i pět příslušníků chemických laboratoří HZS ČR zodpovědných za radiační ochranu. 

Kurzu se účastnilo téměř 30 vojáků a hasičů z Lotyšska, Itálie, USA, ČR, Belgie, kteří jsou součástí speciálních jednotek, které mají na starosti CBRN problematiku. Odborné vedení a náplň kurzu zajistili zástupci z NNSA (National Nuclear Security Administration), které spadá pod Ministerstvo energetiky USA.

První dva dny kurzu se nesli převážně ve znamení teoretických přednášek, kde se probíraly základy fyziky ionizujícího záření, jednoty, místa kde se s tímto nebezpečím lze setkat, způsoby detekce a měření, biologické účinky záření na člověka, možnosti ochrany a rozbor několika skutečných událostí. Zároveň jsme si měli možnost osahat a vyzkoušet si detekční a měřicí přístroje, které se pro tento typ události používají v USA. K dispozici jsme tak měli jednoduché pagery, které slouží pouze jako indikátor přítomnosti ionizujícího záření, různé radiometry a měřiče kontaminace, ale i přenosné spektrometry pro identifikaci radionuklidů či robustní systémy pro pozemní a letecké monitorování radiační situace.

Následující den se pak nesl ve znamení praktických nácviků a cvičení v terénu. Nejprve jsme se rozdělili do třech skupin a postupně se vystřídali na třech stanovištích, kde jsme si prakticky pod vedením instruktorů z NNSA vyzkoušeli veškerou techniku při vyhledávání reálných zdrojů záření v rozlehlém areálu cvičiště ve Vojenském výcvikovém prostoru (VVP) Březina a také oblékání a svlékání ochranných prostředků při práci v potencionálně kontaminovaném prostředí.

Čtvrtý den na nás čekala dvě závěrečná cvičení, která měla prověřit, jak jsme si osvojili získané poznatky a dovednosti. Dopolednímu cvičení velel major americké armády a hlavním námětem bylo zmapovat a nalézt všechny zdroje „poschovávané“ ve VVP Březina, který svou rozlehlostí a členitostí s množstvím budov poskytl výbornou kulisu pro tento typ cvičení. Stejný námět, tzn. nalézt všechny zdroje mimo kontrolu (material out of regulatory control), byl cílem také odpoledního cvičení s tím rozdílem, že velitelem byl v příslušník chemické laboratoře HZS ČR a kulisu poskytlo Muzeum letecké a pozemní techniky Vyškov se spoustou techniky a zajímavých schovávaček. I v tomto případě se kurzanti rozdělili do různých týmů (detekce, identifikace a zabezpečení zdroje) a celý areál si rozdělili do několika sektorů, které systematicky prohledávali a všechny nálezy hlásili pomocí vysílaček štábu velitele zásahu, který podle instrukcí organizátorů určil, které ze zdrojů mají být zajištěny a bezpečně uloženy do mobilního stínění. I zde se nám podařilo najít veškeré ukryté zdroje, plus k tomu ještě několik originálních námrazoměrů, které zůstaly na vystavených letadlech.

Poslední den nás zástupci NNSA ještě seznámili s jejich možnostmi pomoci při podobných incidentech ve světě zahrnujících nejen odborné poradenství na dálku, ale i možnost vyslat na místo tým odborníků s patřičným vybavením. Pak už následovalo slavností zakončení kurzu a předání certifikátů.

Všichni účastníci z řad chemických laboratoří HZS ČR se shodli, že kurz byl přínosný nejen pro jejich odborný růst, ale také jako zdroj inspirace pro výcvik a školení jednotek HZS ČR, což je nedílnou součástí činnosti chemických laboratoří v oblasti radiační ochrany.


Vloženo: 4. 3. 2023 | Aktualizace: 3. 5. 2023 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem