Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva v České republice

S cílem zkvalitnit organizačně-technické podmínky pro koordinovanou výstavbu jednotného sytému varování a informování obyvatelstva a stanovit zásady pro jeho modernizaci a výstavbu pro zkvalitnění ochrany obyvatelstva na území ČR byly Ministersvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru vydány Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České republice po roce 2010.

V souladu s výše uvedenými Zásadami a úkolem č. 23 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 byla zahájena modernizace JSVV formou výstavby obousměrné přenosové vrstvy JSVV na bázi technologie DMR (Digital Mobile Radio). Výstavba je v současné době prioritně směřována do zón havarijního plánování jaderných elektráren. Bližší informace o obousměrné přenosové vrstvě jsou k dispozici v odborném článku Modernizace infrastruktury jednotného systému varování a vyrozumění v zónách havarijního plánování jaderných elektráren.

V Praze dne 14. 9. 2020

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva
e-mail sekretariat: veronika.najmanova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem