Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování a tísňové informování obyvatelstva, jednotný systém varování a vyrozumění

1.      Specializační kurzy

Specializační kurzy správců jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) a správců a uživatelů zadávacích terminálů jsou zaměřeny na zvládnutí základních pojmů oboru, principů činnosti JSVV s důrazem na principy činnosti a funkce koncových prvků varování. Důraz je položen na dokonalé praktické zvládnutí obsluhy zadávacích terminálů při dálkovém ovládání koncových prvků varování JSVV. Významné místo ve výuce zaujímá praktické zvládnutí správy databází zadávacích terminálů v rozsahu oprávnění. Všichni správci a uživatelé zadávacích terminálů jsou seznamování s bezpečnostními opatřeními v provozu JSVV. Svoji připravenost pro praxi prokazují při závěrečném ověření způsobilosti. Ve výuce jsou aplikovány nejnovější poznatky z oboru a vlastní vědecko-výzkumné a publikační činnosti pracoviště, praktická výuka probíhá na trenažéru JSVV.

V současnosti jsou organizovány specializační kurzy:

 • Jednotný systém varování a vyrozumění pro správce systému /JSVV/;
 • Správa zadávacích terminálů všech úrovní pro databázové správce /SZTDS/;
 • Varování a vyrozumění ze zadávacího terminálu Centrum pro privilegované uživatele /VVZT-PU/;
 • Varování a vyrozumění ze zadávacího terminálu Centrum pro běžné uživatele /VVZT-BU/.

2.      Instrukčně metodická zaměstnání

Instrukčně metodická zaměstnání (IMZ) jsou nadstavbou nad specializačními kurzy a rozšířením vzdělávání a informačního servisu k dalším cílovým skupinám. Zajišťují realizaci požadavků trvalosti a aktuálnosti znalostí a dovedností a pružně reagují na aktuální potřeby oboru.

V současnosti jsou organizována instrukčně metodická zaměstnání:

 • Základy JSVV pro běžné uživatele zadávacích terminálů;
 • Praktické postupy plnění modelových úloh vysílání pro běžné uživatele zadávacích terminálů;
 • Metodika činnosti databázových správců zadávacích terminálů všech úrovní;
 • Správa databází zadávacích terminálů pro privilegované uživatele;
 • Přijímače pro správce JSVV;
 • Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zadávacích terminálů;
 • Metodika přípravy a přezkušování běžných uživatelů zadávacích terminálů;
 • Varování a tísňové informování obyvatelstva pro jednotky PO (Bojový řád jednotek PO - Metodický list č. 3 kapitoly Ob);
 • Technické požadavky na koncové prvky varování JSVV;
 • Práce s klientem systému SPARK pro OOB HZS ČR.

3.      Termíny kurzů, IMZ a periodických přezkoušení ve 1. pololetí 2020

Termíny specializačních kurzů a instrukčně metodických zaměstnání na pololetí a další informace jsou uvedeny v Nabídce kurzů, publikované na webových stránkách Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
http://www.hzscr.cz/clanek/seznam-aktualnich-kurzu.aspx
Podrobné informace k akcím poskytnou pracovníci pracoviště varování obyvatelstva.


Vloženo: 4. 7. 2013 | Aktualizace: 13. 1. 2020 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem