Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Typy kurzů

1.      Kurzy pro získání odborné způsobilosti

Pracovník chemické laboratoře (P-CHL P)

Vzdělávací program je určen k opakování a prohlubování znalostí a k prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti P-CHL pro pracovníky chemických laboratoří HZS ČR a jejich výjezdových skupin. Dále je určen pro pracovníky a příslušníky výjezdových skupin s rozšířenou detekcí HZS krajů.

Požadavky a podmínky pro úspěšné absolvování kurzu: (dokument PDF, stáhněte zde)

2.      Specializační kurzy

Specializační kurzy správců jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) a správců a uživatelů zadávacích terminálů jsou zaměřeny na zvládnutí základních pojmů oboru, principů činnosti JSVV s důrazem na principy činnosti a funkce koncových prvků varování. Důraz je položen na dokonalé praktické zvládnutí obsluhy zadávacích terminálů při dálkovém ovládání koncových prvků varování JSVV.

3.      Instrukčně metodická zaměstnání

Instrukčně metodická zaměstnání (IMZ) jsou nadstavbou nad specializačními kurzy a rozšířením vzdělávání a informačního servisu k dalším cílovým skupinám.

4.      Termíny dalších kurzů, IMZ a periodických přezkoušení v 1. pololetí 2021

Termíny specializačních kurzů a instrukčně metodických zaměstnání a dalších kurzů na 1. pololetí 2021 a další informace jsou uvedeny v Nabídce kurzů, publikované na webových stránkách Institutu ochrany obyvatelstva.

5.      Vzdělávací akce s mezinárodní účastí

Mezinárodní konference o separační chemii se překládá z původního termínu 29. 4. - 30. 4. 2021 na 2. pololetí letošního roku. O přesném termínu budou již přihlášení včas informováni.

Informace a přihlášení :
Hana Kovaličová, tel. 950 580 336, email: hana.kovalicova@ioolb.izscr.cz

Seznam aktuálních kurzů

Seznam kurzů na I. pololetí 2021 s dalšími podrobnostmi a přihláškou ve verzi DOC nebo PDF.
Specifikace jednotlivých kurzů jsou obsaženy v nabídce kurzů.

Přihlášení do kurzu

K předběžnému přihlášení do Vámi vybraného kurzu v Institutu, příp. i k rezervaci ubytování, můžete kontaktovat Ivetu Hladíkovou, tel. č. 950 580 414, email iveta.hladikova@ioolb.izscr.cz.
Pro závazné přihlášení je nutno si vytisknout přihlášku do kurzu (je součástí nabídky kurzů) a vyplněnou ji zaslat obratem na adresu institutu, nejpozději do týdne po předběžném přihlášení do kurzu.


Vloženo: 29. 1. 2021 | Aktualizace: 31. 3. 2021 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem