Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Valné shromáždění PKPO volilo nové prezidium

Praha, 22. května 2012 - V historických prostorách Břevnovského kláštera v Praze se setkali členové a hosté Profesní komory požární ochrany (PKPO) na valném shromáždění. To se koná každoročně, letošní valné shromáždění bylo navíc shromážděním volebním, takže z jeho jednání vzešlo nové prezidium. To bude následující tři roky řídit chod komory.  

Jako host se jednání za HZS zúčastnil brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, náměstek GŘ HZS pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Ten jako první zahájil vystoupení pozvaných hostů a v průběhu dalšího jednání ocenil členy prezidia PKPO Františka Kregla, Helenu Pekarovou, Vladimíra Raušera, Ing. Františka Chuděje, Doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc. a Ing. Viléma Stankeho plaketou za přínos ke spolupráci mezi PKPO a HZS ČR.

Dále se jako hosté valného shromáždění zúčastnili plk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence GŘ HZS a čestný člen prezidia PKPO, plk. Ing. Zdeněk Salátek, ředitel odboru prevence HZS hl. m. Prahy, Ing. Jana Buchtová, ředitelka pobočky Praha zkušebny PAVUS s.r.o., Ing. Petr Dolejš ze Studia AXIS s.r.o., centra vzdělávání ve stavebnictví, a Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D., čestný člen PKPO. Z vystoupení hostů zaznamenalo mimořádný zájem vystoupení Ing. Jany Buchtové, zaměřené na problematiku norem v PO.

V průběhu jednání prezident PKPO předal pamětni diplom a medaili za dlouhodobou spolupráci a přínos pro činnost PKPO Pavlu Brožovi, Miroslavu Harantovi, Heleně Pekarové a plk. Ing. Zdeňkovi Salátkovi. Proběhlo také slavnostní vyhlášení prestižní soutěže Zlatý plamen 2011, kdy cenu pro vítěze v kategorii "Akce roku" převzal Jan Tuček z firmy TUSAN s.r.o. a cenu v kategorii "Výrobek roku" Ing. Vilém Stanke ze společnosti PROMAT s.r.o.

Volební valné shromáždění z navržených kandidátů vybralo prezidium v tomto složení: František Kregl, Helena Pekarová, Vladimír Raušer, Ing. František Chuděj, Ing. Vilém Stanke, Ing. Radek Kosil, Ing. Rostislav Pokluda, Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Ing. Miroslav Milde, Jan Tuček, Ing. Martin Pospíšil, PhD., Ivana Nohová a Ing. Jakub Černohorský. Poslední dva jmenovaní jsou v prezidiu nováčky - nahradili Ing. Václava Kratochvíla, Ph.D., který se rozhodl dále do prezidia nekandidovat, a Ing. Luďka Jaterku, který kandidoval, ale svoji pozici člena prezidia neobhájil.

Nové prezidium se vpodvečer sešlo na dalším uzavřeném jednání, kde byl prezidentem opět zvolen František Kregl, první viceprezidentkou Helena Pekarová a druhým viceprezidentem Vladimír Raušer. Valné shromáždění dále zvolilo novou revizní komisi ve složení Miroslav Harant, Pavel Jahoda a Patrik Filip.

V rámci jednání valného shromáždění proběhla také změna stanov PKPO a projednání a schválení zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a plánu a rozpočtu na další volební období. V závěrečné diskuzi si členové vyměnili řadu podnětů ke směřování další činnosti PKPO. Další valné shromáždění PKPO se bude konat opět za rok.

 

V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat:

František Kregl, prezident PKPO, tel. 603 868 676

Jarka Kovaříková, tajemnice PKPO, tel. 725 179 791
 

vytisknout  e-mailem