HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V železničním tunelu Ejpovice se konalo velké prověřovací cvičení složek IZS

Základní složky integrovaného záchranného systému se setkaly 6.11. 2018 při prověřovacím cvičení na dopravní nehodu v železničním tunelu Ejpovice.
Se svými 4150m o nejdelší železniční tunel v České republice.
Vyvrcholila tím dlouhodobá odborná příprava jednotek určených pro zásah v tomto technickém díle.
Na obou portálech se sjelo 27 jednotek požární ochrany, celkem 132 zasahujících hasičů.
Jako námět cvičení byla dopravní nehoda vlaku v severním tunelovém tubusu. Jednalo se o tzv. „studenou nehodu“, tedy bez požáru.
Ve vlaku cestovalo cca. 130 cestujících (figurantů) z nichž 40 utrpělo zranění různého rozsahu a 5 cestujících zemřelo. K nehodě došlo mezi 3. a 4. bezpečnostní propojkou, což je více než 1,5km hluboko v útrobách tunelu.
IMG_2248.JPG
Hlavními úkoly hasičů bylo nejprve zkratovat trakční vedení na obou tubusech a pak co nejrychleji provést průzkum na místě nehody, spolupracovat se záchranáři a transportovat zraněné ven z tunelu, kde již byli předáni ZZS. Dále na místě působili i interventi posttraumatické péče HZS Plzeňského kraje, kteří uklidňovali zraněné cestující.
Vzhledem k rozsahu cvičení a složitosti zásahu byl zřízen štáb velitele zásahu, přes něhož byla koordinována činnost a nasazování jednotek, spolupráce složek IZS, ale také doprava skrze nehodou nezasažený tubus tak, aby nedošlo ke střetu zasahující techniky.
Cvičení ukázalo, že spolupráce složek IZS je v Plzeňském kraji na velmi vysoké úrovni a že součinnost v rámci výcviků a společných cvičení přispívá ke zkvalitnění a zefektivnění péče o bezpečí obyvatel Plzeňského kraje.


kpt. Mgr. Petr Poncar
tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje


Policisté v rámci cvičení s reálným námětem zajišťovali místo činu a řídili dopravu, aby byl možný plynulý průjezd vozidel IZS. Zjišťovali totožnosti osob a poskytovali v součinnosti s ostatními složky IZS intervenční péči. Policisté také evidovali a zajišťovali majetek raněných, kteří byli převezeni na ošetření.  V rámci cvičení byla prověřena koordinace sil a prostředků, kterými Policie České republiky disponuje. Policisté z integrovaného operačního střediska si ověřili součinnost systémů s ostatními složkami. Ze strany Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pokládáme toto cvičení za důležité, protože prověřilo připravenost všech zúčastněných složek na vznik mimořádných událostí.
IMG_4609.JPG
mjr. Ing. Martina Korandová
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje považuje cvičení v Tunelu Ejpovice za velmi důležité, neboť prověřilo součinnost všech složek IZS ve velmi specifickém místě zásahu. Zdravotničtí záchranáři na místo vyslali několik výjezdových skupin RV a RZP, speciální vozidla pro řešení událostí s hromadným postižením osob a nedaleko ústí tubusu postavili stan, který sloužil jako stanoviště odsunu čtyř desítek raněných. Cvičení se zúčastnil i inspektor provozu ZZS PK a několik rozhodčích, kteří hodnotili zdravotnickou část zásahu. Koordinaci všech zdravotnických záchranářů a následný transport zraněných do nemocnic mělo na starosti zdravotnické operační středisko ZZS PK, posílené pro tento den o dva operátory. Stěžejní byla během cvičení naše spolupráce s hasiči, kteří vyprošťovali postižené z útrob tunelu a následně je předávali do péče zdravotníků. Z pohledu zdravotnické záchranné služby je integrovaný záchranný systém v Plzeňském kraji na tak vysoké úrovni, že dokáže zvládnout případnou reálnou nehodu podobného rozsahu.
IMG_4596.JPG

Vítězslav Sladký,
manager pro vnější vztahy a PR
Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

JPO HZS SŽDC Plzeň započala cvičení zkratováním trakčního vedení v obou tubusech tunelu. Poté provedla technické zabezpečení vlaku a pomáhala dalším složkám HZS s tříděním zraněných, evakuací osob a následným předáním do péče ZZS.

IMG_4575.JPG

Mgr. Eva Gregorová
Propagace HZS SŽDC s.o.

vytisknout  e-mailem