HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Železné Rudě byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce požární zbrojnice

Město Železná Ruda dne 18.3.2019 slavnostně zahájilo velmi významnou stavbu hasičské zbrojnice.  Jedná se o komplexní rekonstrukci stávající budovy hasičské zbrojnice v Železné Rudě a přístavbu objemově podobné budovy k rekonstruované stávající budově.

Hasicarna ZR_001.jpg

Výstavbou nové hasičské stanice v Železné Rudě dojde k podstatnému zvýšení a zkvalitnění ochrany obyvatelstva města, obdobně jako obyvatel ostatních okolních obcí a rovněž tak tisíců návštěvníků této turisticky atraktivní části Šumavy. Myšlena je jak ochrana životů, tak ochrana zdraví osob a majetku. Výstavbou nových prostor vznikne nezbytné a potřebné zázemí pro jednotku požární ochrany města Železná Ruda (JSDH Železná Ruda), ale také pro společnou jednotku města a jednotku profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru (HZS PS Železná Ruda). Vznikem společné jednotky došlo k výraznému zkrácení dojezdových časů, a tedy k urychlení řešení krizových situací!

Hasicarna ZR_007.jpg

Cílem projektu je zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Železná Ruda a připravenosti k řešení a snižování řízení rizik a katastrof. Výsledkem projektu bude rekonstrukce a přístavba chybějících a nových prostorů objektu současné požární zbrojnice. Tento projekt jednoznačně naplňuje globální cíl Integrovaného operačního programu (IROP) zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech a je i v naprostém souladu se specifickým cílem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Podpora této investice je přímo zaměřena na řešení konkrétních rizik ve zmiňované oblasti. Modernizací zázemí pro hasiče tedy dojde k vyšší připravenosti pro rychlé a efektivní zásahy, a to ve smyslu posílení připravenosti a odolnosti složek integrovaného záchranného systému a zvýšení ochrany obyvatelstva. V minulém roce vzniklá společná jednotka dobrovolných a profesionálních hasičů bude disponovat zázemím rekonstruované hasičské stanice, což výrazně posílí akceschopnost a včasnost zásahů v podstatné části území naší krásné Šumavy.

Hasicarna ZR_003.jpg

Celkové způsobilé náklady projektu jsou 36,62 milionu Kč a poskytnutá dotace pro město Železná Ruda činí 32,96 milionů Kč, což je 90% celkových způsobilých nákladů projektu. Město Železná Ruda bude z vlastních finančních prostředků rozpočtu města na hasičskou zbrojnici financovat 10% výše uznatelných nákladů projektu, konkrétně 3,66 milionu Kč.

Finanční prostředky uznatelných nákladů projektu ve výši 90% poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci prioritní osy prioritní osy 1. (Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony), specifického cíle 1.3 (Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof).

Neuznatelné náklady projektu z pohledu dotace IROP jsou ve výši 17,14 milionu Kč a i na ně město Železná Ruda získalo finanční dotační podporu z  Ministerstva vnitra ČR a rovněž  Plzeňské kraje ve výši 7 mil Kč. Celková výše investice celého projektu nového moderního zázemí pro hasiče v Železné Rudě je tak 53,76 mil. Kč

20190318_142451_20190318182551226.jpg

Velký dík za přípravu projektu a to že se jej podařilo úspěšně prosadit, patří krajskému řediteli Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje,  brigádnímu generálovi Ing. Františku Pavlasovi, veliteli místní jednotky SDH a zároveň veliteli stanice HZS PS Železná Ruda, ppor. Patriku Soukupovi a Regionální rozvojové agentuře, p. Sýkorovi.

vytisknout  e-mailem