HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V topné sezoně hasiči likvidovali 47 požárů, které způsobil špatný komín

Během topné sezóny, tedy od října 2018 do konce března 2019, došlo v Pardubickém kraji k 47 požárům komínů. I přes neustálé varování ze strany jak kominíků, tak hasičů, až 90 % těchto požárů způsobí nevyčištěný komín, tedy okolnost, kterou můžeme ovlivnit.

Připomeňme dva velké požáry za poslední dobu v našem kraji:

K požáru 400 let staré chalupy do Klášterce nad Orlicí vyjížděly v pátek 22. února letošního roku čtyři jednotky hasičů. Hasiči provedli průzkum a zjistili, že se uvnitř chalupy nikdo nenachází. Při prošetřování případu bylo zjištěno, že majitelé zatopili a odešli do restaurace. Sousedé po nějaké době zpozorovali plameny. Hasičům se podařilo včas vynést z půdního prostoru dvě propanbutanové lahve, které mohly způsobit explozi. Střecha objektu se následně propadla. Hasiči po půl hodině dostali požár pod kontrolu a následně rozebírali ohořelé konstrukce a dohašovali ohniska. Příčinou vzniku požáru byla nevhodná konstrukce komínu. Škoda v tomto případě byla předběžně vyčíslena na 1 milion korun.

Velmi silný vítr komplikoval hasičům také likvidaci požáru hájovny ve Valech. Požár hájovny likvidovalo šest jednotek hasičů, a to 10. března krátce po 20 hodině. Hasiči v pozdějších hodinách při likvidaci požáru nemohli právě kvůli velmi silnému větru použít výškovou techniku. Příčinou vzniku požáru bylo špatné komínové těleso – závada na spalinové cestě. Škoda byla předběžně vyčíslena na 900 tisíc korun.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce nebo zazděný trám v komínu.

HZS ČR se dlouhodobě snaží tuto situaci řešit. Do nedávna spoléhali hasiči pouze na nařízení vlády o čištění, kontrole a revizi spalinových cest a na dobrou a úzkou spolupráci se Společenstvem kominíků, od 1. ledna 2016 je naštěstí všechno jinak.

Od nabytí účinnosti nového znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, který mimo jiné upravuje i oblast spalinových cest je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

Zákon ukládá povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.

Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která není provozována v souladu se zákonem, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).

Ze strany oprávněných osob a revizních techniků spalinových cest se v rámci spolupráce angažuje Společenstvo kominíků ČR, které šíří povědomí o této legislativní změně. Hlavním cílem právní úpravy je zvýšení bezpečnosti provozu spalinových cest. „Hlavní roli“ zde hrají odborníci na tuto problematiku, tj. oprávněné osoby a revizní technici spalinových cest. Proto i Společenstvo kominíků ČR cíleně vzdělává své členy a vysvětluje postupy při zjištění nedostatku a jeho odstranění. Z aplikace právní úpravy plyne, že spolupráce státní správy a odborníků na tuto problematiku nepřináší zahlcení správních úřadů oznámeními o nedostatcích, ale je zárukou, že všechny nedostatky, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob, jsou odstraněny.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem