HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V roce 2018 více hořelo a méně se zasahovalo u technických zásahů

(Jde o předběžné statistické údaje o zásazích jednotek požární ochrany v roce 2018. Konečné údaje budou publikovány na webu HZS Olomouckého kraje v průběhu února.) 

Statistické údaje hasičů Olomouckého kraje z loňského roku zaznamenaly nárůst požárů a naopak pokles dopravních nehod a technických zásahů. Nárůst požárů byl jak v objektech určených pro bydlení (nárůst o 18 požárů oproti roku 2017), tak také v přírodním prostředí (nárůst o 45 požárů).

K nárůstu požárů v přírodním prostředí přispělo horké a suché léto, navíc extrémní teploty často komplikovaly zásahy hasičů. V obrovském vedru byla pro ně práce fyzicky náročná, při zásazích u požárů je bylo nutné častěji střídat a dávat pozor, aby u nich nedocházelo k dehydrataci. Kvůli suchu bylo také nutno často dopravovat vodu ze vzdálenějších míst a při lesních požárech se obecně musela voda dopravovat pomocí čerpadel a hadic na větší vzdálenost.

Naše statistiky však také zaznamenaly nárůst požárů v objektech určených pro bydlení, což dokládá i nárůst osob, které při požárech zemřely (nárůst o 6 osob), tak také nárůst výše škod, které požáry způsobily (nárůst o 59 mil. Kč). Velmi pozitivně lze hodnotit vysoké uchráněné hodnoty rychlými a včasnými zásahy hasičů (více než 590 mil. Kč).

V celkovém počtu událostí v historii Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (od 1.1.2001) rok 2018 obsadil s 6.627 událostmi pomyslné 5. místo. Prvenství si drží rok 2006 s 7.401 událostí.

Hasiči v průběhu roku při požárech bezprostředně zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor 189 osob.

Jednotky požární ochrany byly ve srovnání s rokem 2017 daleko více využívány v rámci poskytování první pomoci v systému „First Responder“ (systém, kdy je k osobě v bezprostředním ohrožení života vysílána nejen výjezdové skupina zdravotnické záchranné služby, ale také i nejbližší jednotka hasičů, která může na místo dojet dříve než výjezdová skupina zdravotnické záchranné služby). Přispěly k tomu i znalosti a vybavení, kterým profesionální hasiči disponují (např. automatické externí defibrilátory).

Počet událostí se zásahem jednotek požární ochrany (PO)

Počet událostí / rok

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

5.989

5.774

5.183

7.240

6.627

Druhy událostí se zásahem jednotek PO

Druh události / rok

2014

2015

2016

2017

2018

Požáry

963

918

824

889

995

Dopravní nehody

1.175

1.277

1.244

1.386

1.304

Úniky nebezpečných

chemických látek celkem

311

287

254

317

323

Technické havárie celkem

3.203

2.967

2.603

4.195

3.643

Plané poplachy

336

317

255

377

360

Ostatní události celkem

1

8

4

76

2

Požáry

V roce 2018 zasahovali hasiči Olomouckého kraje celkem u 995 požárů, při kterých zemřelo celkem osm osob a padesát čtyři jich bylo zraněno. Škody, které požáry způsobily, dosáhly částky 155.224.200 Kč. Hasiči svými zásahy uchránili hodnoty ve výši 590.947.000 Kč.

Požáry (se zásahem i bez zásahu jednotek PO)

Základní informace

2014

2015

2016

2017

2018

Počet požárů

963

918

825

889

995

Přímé škody mil. Kč

97,499

95,405

163,57

96,942

155,224

Počet usmrcených osob

6

3

4

2

8

Počet zraněných osob

50

45

60

65

54

Uchráněné hodnoty mil. Kč

451,054

507,379

376,61

438,036

590,947

Zatímco v předchozích letech bylo možné ze statistik vypozorovat klesající trend v počtu usmrcených osob při požárech a snižující se škody v přímé souvislosti s požárem, v roce 2018 obě tyto hodnoty vzrostly.

Nárůst počtu požárů v objektech pro bydlení a ubytování a nárůst počtu usmrcených osob při požárech by měl daleko více motivovat občany k vybavení svých domácností požárním hlásičem.

Již několikátým rokem spolupracují hasiči a statutární město Olomouc v rámci projektu BOSPi (Bezpečnost osob se specifickými potřebami), kdy lidem se specifickými potřebami instalují zdarma tato zařízení (hlásiče kouře a detektory nebezpečných plynů). V letošním roce proběhla v Olomouci instalace 200 ks hlásičů kouře.

Největší požáry (se škodou 5 mil. Kč a vyšší)

Do statistik loňského roku se zapsalo také šest požárů, jejichž škoda přesáhla pět milionů korun. Tím největším požárem z hlediska výše škody byl lednový požár nákladního vozidla, které bylo zaparkováno v hale v Olomouci. Silný kouř a sálavé teplo poškodily další vozidla a konstrukci garáže. Požár způsobil škodu za 30 milionů korun, příčinou jeho vzniku byla technická závada na autobaterii vozidla.

https://www.hzscr.cz/clanek/pozar-nakladniho-vozidla-v-parkovaci-hale-zpusobil-milionove-skody-i-na-dalsich-vozidlech.aspx

Další požáry se škodou 5.000.000 Kč a vyšší:

 • 6. dubna 2018 – Požár transformátoru v Července

Požár transformátoru likvidovali pracovníci měnírny SŽDC dvěma hasicími přístroji, kteří na něm prováděli údržbu. Profesionální hasiči požár dohasili a zkontrolovali termokamerou. Výše škody byla vyčíslena na 5 milionů korun, příčinou vzniku požáru byla technická závada na transformátoru.

 • 10. 6. 2018 – Požár elektro-autobusu v Hranicích

Během několika minut zlikvidovali hasiči požár elektro-autobusu v Hranicích, kterých způsobil desetimilionovou škodu. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na přívodním kabelu k ventilátoru.

https://www.hzscr.cz/clanek/pozar-autobus-v-hranicich-s-desetimilionovou-skodou.aspx

 • 8. 8. 2018 - Požár v Centrální archivní službě v Přerově

Požár v budově Centrální archivní služby v Přerově likvidovalo 5 jednotek hasičů. Požár způsobil škodu za 5,4 milionu korun a jeho příčina vzniku je zatím v šetření.

https://www.hzscr.cz/clanek/pozar-v-prostorech-centralni-archivni-sluzby-v-prerove.aspx

 • 16. 8. 2018 Požár haly s uskladněnou slámou a senem v Protivanově

Požár uskladněné balíkované slámy a sena v seníku. Škodu vyčíslil majitel na 6,685 milionu korun, příčinou vzniku požáru bylo neprokázané zavinění.

https://www.hzscr.cz/clanek/rozsahly-pozar-haly-s-uskladnenou-slamou-zpusobil-skodu-6-5-mil-korun.aspx

 • 18. 12. 2018 Požár skladovací haly v Olomouci

Požár skladovací haly a skladovaného materiálu v Olomouci na Babíčkově ulici. Škoda byla upřesněna na 10 milionů korun, příčina se zatím zjišťuje.

https://www.hzscr.cz/clanek/aktualne-pozar-skladovacich-hal-v-olomouci-babickova-ul.aspx

Dopravní nehody

V roce 2018 zasahovali hasiči v Olomouckém kraji také u 1.304 dopravních nehod. Hasiči kromě silničních nehod (1.255 událostí) řešili také 43 nehod železničních, 2 nehody letecké a 4 nehody ostatní.

Záchranné práce při některých dopravních nehodách byly velice náročné s ohledem na počet zraněných nebo usmrcených osob. Hasiči byli také v roce 2018 účastníky jedné tragické nehody. Šlo o srpnovou nehodu zábřežské cisterny, při které jeden profesionální hasič zemřel a druhý byl těžce zraněn.

Významné nehody v Olomouckém kraji v roce 2018

 • 6. února 2018 – Hromadná nehoda v Písařově

Jednalo se o nehodu malého autobusu, dodávky a dvou osobních vozidel, při které bylo zraněno sedm osob. Jednotky poskytovaly zraněným předlékařské ošetření, likvidovaly uniklé provozní kapaliny, zajišťovaly havarovaná vozidla proti vzniku požáru a spolupracovaly se zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR.

https://www.hzscr.cz/clanek/dve-nehody-na-sumpersku.aspx

 • 29. března 2018 – Tragická nehoda v Olomouci

Při tragické dopravní nehodě dvou osobních a dvou dodávkových vozidel v Olomouci byly usmrceny dvě děti, zraněny dvě dospělé osoby a jedno dítě. Hasiči spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou při ošetřování zraněných a resuscitaci a poskytování posttraumatické péče. Jednotky dále zajistily vozidla proti vzniku požáru, likvidovaly uniklé provozní kapaliny a spolupracovaly s policií při šetření nehody.

https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-olomouckeho-kraje-menu-informacni-servis-zpravodajstvi-2018-brezen-tragicka-dopravni-nehoda-v-olomouci.aspx

 • 16. července 2018 – Tragická nehoda v Bohuňovicích

Jednalo se o nehodu osobního vozidla s nákladním, při které došlo k usmrcení tří osob. Jednotky vyprošťovaly účastníky nehody a asistovaly ZZS při záchraně osob. Následně likvidovaly uniklé provozní kapaliny a odstraňovaly překážky z komunikace.

https://www.hzscr.cz/clanek/tragicka-dopravni-nehoda-na-silnici-i-46-mezi-olomouci-a-sternberkem.aspx

Ostatní mimořádné události

 • 22. září 2018 – Výbuch rodinného domu v Mostkovicích

Jednalo se o výbuch v rodinném domě, jehož následkem byla usmrcena jedna osoba, další dvě byly zraněny. Při výbuchu došlo k destrukci samotného domu a poškození okolních objektů. Jednotky ve spolupráci s kynology prohledávaly sutiny, se statikem zjišťovaly stav okolních budov (4 domy zůstaly po explozi neobyvatelné) a prováděly zajišťovací a likvidační práce.

https://www.hzscr.cz/clanek/aktualizovano-v-mostkovicich-vybuchl-rodinny-dum.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

 • 17. – 19. března 2018 – události plošného charakteru - vichřice

O víkendu 17. – 19. března 2018 zasahovali hasiči v Olomouckém kraji u zvýšeného počtu technických pomocí, který byl způsoben silným větrem. Zasažen byl celý kraj a hasiči vyjížděli k popadaným stromům a větvím, uvolněným střešním krytinám, k poškozeným sloupům elektrického vedení a k popadaným drátům elektrického vedení. V těchto třech dnech hasiči zasahovali celkem u 418 událostí.

https://www.hzscr.cz/clanek/hasice-zamestnaly-popadane-stromy-a-uvolnene-stresni-krytiny.aspx

Mezinárodní spolupráce a projekty s polskými hasiči

V roce 2018 pokračovala i nadále výborná spolupráce s polskými hasiči z Opolského vojvodství. Vzájemně se hasiči potkali při likvidaci několika událostí a úspěšně spolupracovali v rámci projektu „Bezpečné pohraničí“ spolufinancovaného z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v rámci kterého zorganizovali společné výcviky (lezci, v dýchací technice, zásahy na nebezpečné látky), cvičení (Povodeň - potápěči), školení velitelů, výměnné stáže operačních středisek, workshopy, konference. Projekt Bezpečné pohraničí bude pokračovat i v roce 2019, připravovány jsou jak výcviky (řidiči, stabilizace výkopů, záchrana z vody), tak také workshopy, cvičení (potápěči - téma povodeň), výměnné stáže operačních středisek, jazyková příprava a konference.

Dále jsme v uplynulém roce velmi intenzivně spolupracovali v rámci projektu "Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník-Nysa" (taktéž z Interreg V-A) - setkání expertní skupiny k analýze rizik a společnému plánování - tvorba kontrolních listů a společného informačního portálu. Na jaře 2019 bude cvičení na téma povodeň a konference.

Úspěchy HZS Olomouckého kraje v roce 2018

Rok 2018 však u HZS Olomouckého kraje nebyl jen o výjezdech a likvidaci mimořádných událostí. Hasiči také sbírali úspěchy na celostátní i zahraniční úrovni.

 • Anketa Hasič roku

Každým rokem je v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlašována prestižní anketa Hasič roku. HZS Olomouckého kraje v ní v roce 2018 uspěl a do Olomouce přivezl jednu ze sedmi skleněných hasičských přileb. V anketě zvítězil v kategorii Projekt roku s publikací pro slabozraké a nevidomé žáky ZŠ a SŠ „Jak se chovat při mimořádné události“.

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-z-olomouckeho-kraje-uspeli-v-ankete-hasic-roku.aspx

 • Světové hasičské hry v Jižní Koreji

Ze světových hasičských her v Jižní Koreji přivezli olomoučtí profesionální hasiči pět medailí. Soutěžili ve výběhu do schodů, TFA a přetahované lanem a v mezinárodní konkurenci 7.000 závodníků se rozhodně neztratili.

https://www.hzscr.cz/clanek/pet-medaili-privezli-olomoucti-hasici-ze-svetovych-her-v-jizni-koreji.aspx

 • Zahájení výstavby nové stanice v Přerově

V říjnu byla poklepáním základního kamene slavnostně zahájena výstavba stanice a sídla územního odboru v Přerově na ulici 9. května. Do nového objektu by se hasiči měli stěhovat na podzim letošního roku.

https://www.hzscr.cz/clanek/menu-informacni-servis-zpravodajstvi-2018-rijen-vystavba-stanice-a-uzemniho-odboru-v-prerove-byla-zahajena.aspx

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: vladimira.hacsikova(zavinac)hzsol.cz

vytisknout  e-mailem