HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V rámci projektu BOSPi montovali hasiči hlásiče

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje se dlouhodobě věnuje skupině obyvatelstva se specifickými potřebami (slabozrací, nevidomí, tělesně postižení, osoby s poruchami sluchu, osoby s kombinovaným postižením, senioři apod.). Každoročně pro ně připravuje přednášky, cvičení, praktické ukázky z činnosti hasičů a návštěvy na požárních stanicích. V roce 2015 byl také v rámci spolupráce se sluchově postiženými spoluobčany vytvořen na webových stránkách HZS Olomouckého kraje formulář pro registraci neslyšících osob. Osoby, které jsou sluchově postižené a zaregistrují se na našem webu, se mohou pomocí sms zprávy spojit při mimořádné události s operátorem tísňové linky. 

V roce 2014 zahájil Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje spolupráci se statutárním městem Olomouc a vznikl projekt dlouhodobé spolupráce při vzdělávání osob se specifickými potřebami v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, který nese název „BOSPi“, neboli Bezpečnost Osob se Specifickými PotřebamI.

V rámci tohoto projektu vznikla v roce 2014 unikátní příručka pro slabozraké a nevidomé spoluobčany pod názvem „Příručka pro zrakově postižené – mimořádné události“. Jde o jedinečnou publikaci, která v České republice nemá obdoby. V příručce jsou zpracovány rady a doporučení, jak se zachovat při požáru v bytě nebo jak reagovat při vzniku mimořádných událostí. Obsah byl upraven v návaznosti na specifické potřeby slabozrakých a nevidomých. Příručka je v tištěné podobě a perforovaná braillovým písmem. V rámci projektu BOSPi bylo zhotoveno 50 výtisků. Na vzniku spolupracovali hasiči s Odborem ochrany obyvatelstva magistrátu města Olomouce a se sdruženími SONS a TYFLOSERVIS, o.p.s.

V roce 2015 spolupráce se statutárním městem Olomouc pokračovala, tentokrát v projektu „Hlásiče kouře a detektory nebezpečného plynu“. Spolu se statutárním městem Olomouc byly vytipovány domy a byty s pečovatelskou službou v majetku města, ve kterých je vyšší riziko vzniku požáru a otravy plynem (obyvatelé k vaření používají plynové sporáky). V těchto objektech byly instalovány hlásiče požáru a detektory nebezpečných plynů, které vybral Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Při výběru těchto zařízení byl kladen důraz na kvalitu a životnost přístrojů. Vybrané hlásiče jsou s desetiletou životností baterií a garancí záruky. Montáž detektorů a seznámení obyvatel bytu s obsluhou těchto zařízení provedli v prosinci roku 2015 profesionální hasiči z požární stanice Olomouc.

Inspiraci pro letošní zaměření projektu BOSPi jsme našli v zahraničí. Zatímco ve světě je běžné, že obyvatelé vybavují svoje byty a domy požárními hlásiči a detektory kouře, u nás tato povinnost pro stávající domy a byty neexistuje. Nově je od července 2008 v legislativě zakotvena povinnost vybavit novostavby zařízením autonomní detekce a signalizace (Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Přesto však existuje obrovské množství stávajících bytů a domů, které nejsou hlásiči a detektory vybaveny, protože jim to zákon neukládá. Lidé ale mnohdy nebezpečí požáru a toxických plynů podceňují a neuvědomují si, že hlásič je může, zejména v noci, když spí, upozornit na hrozící nebezpečí a zachránit jim život.

Společně se statutárním městem Olomouc jsme si uvědomovali hrozbu nebezpečných plynů, které vznikají jak při požárech, tak také při technických závadách na tepelných spotřebičích. Tyto nebezpečné plyny mnohdy nejsou čichem vůbec rozpoznatelné, ale jsou vysoce toxické, např. oxid uhelnatý. Ten nejčastěji vzniká právě při požáru nebo závadě na tepelném spotřebiči či kouřovodu. Každý rok si požáry v domácnostech v České republice vyžádají asi 50 lidských životů a 600 osob je při nich zraněno. Časté jsou také intoxikace nebezpečným oxidem uhelnatým.

Celosvětově se prevencí v této oblasti zabývají hasiči, kteří v rámci různých preventivních akcí instalují hlásiče v bytech, provádí jejich údržbu a seznamují obyvatele s jejich funkcemi a použitím.elkem bylo v rámci projektu BOSPi namontováno 70 hlásičů kouře a 70 detektorů nebezpečného plynu. Hasiči spolu s městem budou v následujících letech zajišťovat pravidelnou kontrolu funkčnosti instalovaných detektorů.  

Jsme přesvědčeni o tom, že takto instalované hlásiče přispějí ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně zdraví a života obyvatel krajského města. Do budoucna bychom v tomto projektu rádi pokračovali a ve spolupráci se statutárním městem Olomouc vybavili další byty hlásiči kouře a detektory nebezpečného plynu. Z pohledu České republiky jde o unikátní projekt vzájemné spolupráce profesionálních hasičů a města.    

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz

Odkazy do noveho okna

instalace_hlásiče1

instalace_hlásiče1 

Detailní náhled

instalace_hlásiče

instalace_hlásiče 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem