Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Praze začalo setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Evropské unie

V hlavním městě České republiky bylo ve středu 22.4. 2009 neformálně zahájeno setkání generálních ředitelů civilní ochrany států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských států.  

Zahraniční delegáty přivítal náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Miloš SvobodaZahraniční delegáty přivítal
náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Miloš Svoboda
Na pozvání generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, který v ČR za oblast civilní ochrany, resp. ochrany obyvatelstva, zodpovídá, do Prahy zavítali nejvyšší představitelé civilní ochrany z 30 evropských států.  Vlastní jednání, kterého se kromě příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR účastní také celkem 90 zahraničních delegátů, proběhne ve čtvrtek 23. a v pátek 24. dubna 2009 v TOP Hotelu Praha. Představitelé Hasičského záchranného sboru ČR budou na jednání prezentovat mj. problematiku energetické bezpečnosti v evropských souvislostech a připravenost ČR na případné výpadky dodávek elektrické energie či plynu. Účastníci jednání budou dále diskutovat např. o možnostech zlepšení spolupráce v rámci Mechanismu civilní ochrany EU a jeho lepším využití při konzulární pomoci občanům jednotlivých zemí EU, kteří se ocitnou v nouzi při krizových situacích ve třetích zemích. Mechanismus byl takto využit např. po teroristickém útoku v indické Bombai, odkud bylo jeho prostřednictvím evakuováno několik zraněných Evropanů. 

Delegáti při debatě Delegáti při debatě
Tématem jednání rovněž bude problematika poskytování záchranářské pomoci státům postiženým katastrofou, ochrana před následky úniku nebezpečných látek – (chemických, biologických, radiačních a nukleárních), stav zavedení a vůbec budoucnost jednotného evropského čísla tísňového volání 112 apod. Představitelé si rovněž vymění zkušenosti z řešení nedávných mimořádných událostí a krizových situací, např. teroristických útoků v Indii, či problémy s dodávkou plynu.   Jednání se zúčastní také vysocí činitelé krizového managementu Evropské komise – např. generální ředitel generálního ředitelství pro životní prostředí Karl Falkenberg, který v Evropské komisi zodpovídá za oblast civilní ochrany.  Toto setkání generálních ředitelů civilní ochrany evropských států se koná pravidelně dvakrát ročně a tentokrát ho vůbec poprvé díky českému předsednictví v EU hostí hlavní město České republiky.
 
Jednání generálních ředitelů civilní ochrany probíhá v TOP Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4.) 
Oficiální část setkání začíná ve čtvrtek 23. dubna v 9:00 a končí v pátek 24. dubna ve 13:00.
 
Fototermín účastníků jednání je naplánován na čtvrtek 23. dubnaod 10:30 do 11:15. V případě zájmu při tom novináři mohou přítomným položit otázky. Další prostor pro otázky novinářů bude o přestávce v čase cca 16:00 – 16:30. Upozorňujeme, že tyto časy jsou jen orientační a v závislosti na vývoji schůzky se mohou mírně změnit.
 
Více informací o akci na www.hzscr.cz/clanek/setkani-generalnich-reditelu.aspx
 
Toto setkání nejvyšších představitelů civilní ochrany evropských zemí je již druhou významnou akcí, kterou v rámci českého předsednictví EU uspořádalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V únoru se v Brně uskutečnil expertní seminář věnovaný  problematice informovanosti obyvatelstva v oblasti civilní ochrany. Výsledky semináře jsou k dispozici na www.hzscr.cz/clanek/seminar-o-civilni-ochrane-prinesl-jasne-zavery.aspx 
 
Prioritami českého předsednictví v oblasti civilní ochrany jsou:
 
1)     Zvýšení informovanosti obyvatel EU o problematice civilní ochrany s cílem zvýšit jejich povědomí o možnostech prevence, varování před mimořádnými událostmi a vhodném chování během mimořádných událostí
2)     Zlepšení práce „Monitorovacího a informačního střediska“ a jeho spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi  
3)     Prevence katastrof na úrovni EU
4)     Rozvoj evropské schopnosti boje proti hrozbám CBRN(chemickým, biologickým, radiačním a nukleárním látkám).
5)     Schválení a operační nasazení modulů civilní ochrany. Jsou to prostředky pro záchranné práce při závažných mimořádných událostech, které jsou tvořeny z   vnitrostátních zdrojů členského státu na principu dobrovolnosti. V současnosti je zaregistrováno 79 modulů ze 17 členských států (např. Modul pro letecké hašení lesních požárů s pomocí letadel, Modul pro vysokokapacitní odčerpávání vody). ČR prosazuje zvýšení počtu modulů a vytváření jejich nových typů.Již v letošním roce 2009 by měl být nap,. registrován nový modul  “Nouzové dočasné přístřeší,“ na kterém se bude podílet Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně.
 
Více informací na www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=21170515&doctype=ART&
 

Podrobnější informace k problematice českého předsednictví EU včetně týmu předsednictví naleznete na www.hzscr.cz/presidency

Program setkání generálních ředitelů civilní ochrany

vytisknout  e-mailem