HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Milovicích byla zahájena výstavba nové hasičské stanice financované z prostředků Evropské unie

Smlouva o dílo na dodávku stavby nové stanice Milovice byla podepsána začátkem října letošního roku (3. 10. 2018). Zhotovitelem je společnost Bursík Holding, a.s. 

Dne 16. září 2018 bylo zhotoviteli předáno staveniště s tím, že předpokládaná doba realizace je 13 měsíců od uvedeného data. To znamená, že do nového objektu by se profesionální hasiči měli nastěhovat na podzim roku 2019. Příprava celé akce byla zahájena už v roce 2015.

Cena výstavby dosáhne, podle uzavřené smlouvy o dílo, částky 47 788 680,00 Kč s DPH a bude financována z prostředků Evropské unie projektem „Novostavba stanice HZS Milovice – zajištění odolnosti stanice Milovice Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům“, registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0­.0/0.0/16_055/00­02910 spolufinancované z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integrovaném regionálním operačním programu.

Výstavba nové hasičské stanice bude realizována v Armádní ulici v katastrálním území obce Benátecká Vrutice, která je součástí města Milovice v okrese Nymburk.

Výstavbou nové stanice budou zajištěny podmínky pro to, aby síly a prostředky HZS Středočeského kraje mohly efektivně zasáhnout vůči mimořádným událostem a snížily dopad na území, jeho obyvatele, infrastrukturu a životní prostředí, a tak zvýšit připravenost této složky IZS na řešení mimořádných událostí z důvodu změny klimatu, zejména extrémního sucha.

Hasičská stanice Milovice je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt. V přízemí jsou umístěny garáže pro hasičská vozidla včetně odděleného mycího stání. Po stranách garáží se nacházejí dílny pro údržbu vozidel a ostatní hasičské techniky, příruční sklad pohonných hmot a olejů a další potřebné zázemí stanice. Druhé nadzemní podlaží slouží pro administrativu, osobní hygienu, denní a noční pohotovost a fyzickou přípravu příslušníků. V patře tak jsou dislokovány kanceláře velitele stanice a velitelů družstev a také tři pokoje pro noční pohotovost s maximálním počtem šesti lůžek na jednu místnost. Součástí novostavby jsou i další potřebné objekty nezbytné pro zajištění funkčnost a připravenost celé stanice:

  • věž pro sušení hadic, která je přímo propojená s prostorem garáže,
  • čerpací stanice,
  • přístřešek pro sklad nářadí,
  • podzemní nádrž pro hasící vodu,
  • plocha pro fyzickou přípravu (v projektu zahrnuto do nezpůsobilých výdajů).

por. Ing. Ladislav Holomčík
tiskový mluvčí
HZS Středočeského kraje

vytisknout  e-mailem