HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V době žní hasiči častěji vyjíždějí k požárům polí i zemědělské techniky

(16.7. 2018) Vzhledem k brzkému nástupu letního počasí nyní zemědělci sklízejí úrodu z polí mnohem dříve než obvykle. Žně jsou tak ve Zlínském kraji v plném proudu. 

S prací zemědělců na polích již přibyly případy požárů především zemědělské techniky. Loni hasiči řešili celkem pět požárů spojených s prací na polích a letos již vyjížděli ke třem požárům.

Poslední případ se stal ve Valašské Bystřici na Vsetínsku, kde 15. července tři jednotky hasičů vyjely kolem poledne k požáru samojízdné řezačky na poli.  Když byla řezačka uhašena, začala z ní vytékat nafta. Velitel zásahu si proto vyžádal chemický kontejner z požární stanice Valašské Meziříčí. K poškozenému zemědělskému stroji se dostavil majitel, který si zajistil přečerpání nafty. Na místo požáru se dostavila Policie České republiky a vyšetřovatel hasičů. Škoda způsobená požárem byla určena v předběžné výši 40 000 korun. Příčinou požáru byla určena technická závada na palivovém systému.

14. července zase zasahovaly od půl deváté večerní jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z Bystřice pod Hostýnem u požáru kombajnu na poli u obce Hlinsko pod Hostýnem na Kroměřížsku. Kombajn hořel v době příjezdu hasičů ve vnitřním prostoru mlátícího mechanismu. K uhašení požáru byl použit jeden vysokotlaký proud vody. Hasiči museli odmontovat některé kryty kombajnu, aby se dostali k ohnisku požáru. Na místo požáru se dostavila Policie České republiky a vyšetřovatel hasičů. Obsluha kombajnu vyšetřovateli sdělila, že končili s prací, když ucítili zápach spáleniny. Po chvíli začal z prostoru mlátícího mechanismu vycházet kouř. Vyšetřovatel hasičů určil jako příčinu vzniku požáru vznícení prachu uvnitř pracovního prostoru. Škoda způsobená požárem byla určena v předběžné výši 50 000 korun.

9. července zasahovali hasiči v odpoledních hodinách u požáru vlečky se senem v Prostřední Bečvě na Vsetínsku.  Hasiči při příjezdu uviděli, že hoří vlečka s mechanismem pro sklízení sena. K uhašení požáru byly nasazeny dva proudy vody. Vyšetřovatel hasičů zjistil, že poškozením mechanismu zařízení na sklízení sena došlo k vnitřnímu tření a následně k vznícení sklízeného sena. Škoda způsobená požárem byla určena v předběžné výši 3 000 korun. Při požáru nedošlo ke zranění osob.

Co by měli dodržovat zemědělci?

Při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí).

Mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu.

Při nasazení sklizňových strojů zajistit:

 • v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor,
 • cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,
 • v případě požáru volat na tísňovou linku 150.

Při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:

 • seno a slámu je možné skladovat v objektech pro ně určených nebo formou volných skladů (stohů), přičemž tyto mohou mít objem nejvýše 4000 m3,
 • při umísťování volných skladů sena nebo slámy postupovat v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 221/2014 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Opatřit skladovací objekty bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření a vstupu s plamenem, cizím vstup zakázán apod.).

Materiály náchylné k samovznícení neskladovat vlhké (nedosušené).

V každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.

Co by měli dodržovat občané?

 • v období žňových prací nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů,
 • nekouřit a neodhazovat nedopalky cigaret,
 • poblíž stohu nebo skladu sena a slámy nerozdělávat oheň,
 • nebezpečí požáru hrozí také při vypouštění lampionů štěstí,
 • zábavní pyrotechniku odpalovat v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy,
 • poučit své děti, aby si ve stohu nehrály s otevřeným ohněm, neskákaly nebo si nehrály na schovávanou.

Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

vytisknout  e-mailem