HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Žďár nad Sázavou

 Kontakty

Velitel stanice:
ppor. Bc. Miroslav Volf
Kontaktní adresa:
Za Loukama 583, 595 01 Velká Bíteš
Telefon:
950 294 111
Email:

miroslav.volf@hzscr.cz

Statistika zásahové činnosti od 1. ledna do 31. března 2022
Požáry
18
Dopravní nehody
16
Úniky nebezpečných látek
2
Technické pomoci 25
Ostatní zásahy
7
Celkem
68
Historie stanice do roku 2000

Požární stanice Velká Bíteš při Okresním veřejném požárním útvaru Žďár nad Sázavou byla zřízena 2. srpna 1976. Službu zahájilo prvních pět příslušníků: Tomáš Smutný (první velitel stanice), Miroslav Brůža, Jiří Procházka, Josef Jurný a Josef Dvořák. Na zřízení požární stanice měl velkou zásluhu tehdejší náčelníck Okresní inspekce požární ochrany ve Žďáru nad Sázavou Miroslav Mateja.

Začátky nebyly lehké. Ve Velké Bíteši chyběly vhodné objekty pro výkon stálé služby, a proto si příslušníci museli zbudovat svépomocí přístavek u staré požární zbrojnice na Tišnovské ulici. Tento přístavek sloužil od roku 1976 až do roku 1992. Ze začátku používali příslušníci techniku dobrovolného sboru podobně jako na ostatních stanicích. Byly to cisterny CAS 16 na podvozku ZIL a CAS 16 na podvozku Praga RN. Až v roce 1978 stanice získla vozidlo CAS 25 Š 706 RTHP. V dalších letech byla stanice postupně vybavována další, moderní technikou.

V roce 1978 byl do stavu přijat Milan Špaček, který je zároveň jmenován velitelem požární stanice. Svou funkci vykonával až do roku 1992. V roce 1988 prosadil výstavbu nové požární zbrojnice v ulici Za loukama. První etapu, garáže, odvedli příslušníci svépomocí, druhou etapu po roce 1991 dokončila firma Stavos Velké Meziříčí.  K 20. srpnu 1992 byla požární zbrojnice slavnostně otevřena a příslušníci tak získali vlastní prostory pro výkon služby se socíálním zázemím a pro opravy a údržbu techniky. Od roku 1992 až do 1. ledna 2003 zastával funkci velitele této stanice Ing. Karel Benčík. Pod jeho vedením se kromě běžných oprav a údržby vlastní techniky prováděly i opravy požární techniky pro dobrovolné sbory, zvláště nástavby cisteren CAS 32 T 148.

Odborná příprava JSDHO Žďár nad Sázavou:

V případě změn níže uvedených dokumentů a přihlášení nových členů na odbornou přípravu kontaktujte: mjr. Ing. František Janů, tel: 724 105 027

vytisknout  e-mailem