HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Žďár nad Sázavou

Kontakty

Velitel stanice:
npor. Bc. Jiří Doležal
Kontaktní adresa:
Nad Gymnáziem 17, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:
950 293 110
Email:

jiri.dolezal@hzscr.cz

 
Statistika zásahové činnosti za rok 2022
Požáry
55
Dopravní nehody
138
Plané poplachy
48
Ostatní zásahy 277
Celkem
518

Historie stanice do roku 2000

V sedmdesátých letech minulého století se podle vládního nařízení kvůli zvýšení akceschopnosti požárních jednotek začalo se zřizováním pracovišť se stálou službou na ohlašovně požárů. Detašované pracoviště ve Velkém Meziříčí bylo založeno v lednu 1972. Prvním a v té době jediným příslušníkem z povolání, který nastoupil 2. ledna 1972, byl Jiří Doležal, a protože pracoval zatím sám, jeho pracovní doba byla osmihodinová - od 7 do 15 hodin. Mimo tudo dobu fungovaly ohlašovny požárů na telefonech dobrovolných funkcionářů DVPS. Když 20. února 1972 nastoupil Rudolf Meloun a 1. března 1972 pak Zdeněk Kutlvašr a Petr Navrátil, mohla být zahájhena stálá služba se čtyřmi pracovníky. Sloužili ve staré, dnes již zbourané hasičské zbrojnici za kostelem, kde nyní stojí budova tělocvičny základní školy.

Prvním velitelem se stal Jiří Doležal. Tuto funkci zastával až do roku 2000, kdy byl jmenován zástupcem ředitele pro IZS a funkcí velitel byl pověřen František Šandera. K výjezdům příslušníci používali vozidla AS 16 a CAS 16 na podvozcích Praga RN, která byla v majetku městského národního výboru. Požární poplach se vyhlašoval pomocí sirény tlačítkem umístěným na budově spořitelny, kam bylo nutné doběhnout, rozbít ochranné sklo a spustit městské sirény. Naštěstí tento stav netrval dlouho, neboť ve staré zbrojnici byly velmi špatné podmínky pro celodenní službu - pouze jedna místnost bez socíálního zařízení. V té době se již dokončovala výstavba nové požární zbrojnice v ulici Nad gymnáziem. Postavena byla v akci "Z" a stěhování se uskutečnilo v letních měsících roku 1972. Ke stávající již zmíněné technice přibyla CAS 25 na podvozku Š 706 RTHP a DVS 12 na podvozku A 30. Počátekem roku 1974 nastoupili další dva pracovníci. I po ustanovení Okresního veřejného požárního útvaru a požárních stanic v srpnu roku 1974 se používala technika městských národních výborů. Postupem času došlo k přidělování techniky na vybavení OVPÚ přímo, což zajišťovala krajská inspekce PO Brno, a prostřednictvím OIPO Žďár nad Sázavou se pak tato technika dodávala na jednotlivé stanice. Do Velkého Meziříčí bylo takto přiděleno první nové vozidlo CAS 25 Š 706 RTHP s velkou kabinou, které přišlo přímo z výrobního závodu 11. května 1979.

V letech 1977 a 1978 nastoupili další tři pracovníci. V této době se již začal projevovat nedostatek místa jak pro personál stanice, tak i pro požární techniku. To se potvrdilo v okamžiku, kdy byla CAS 25 předána dobrovolnému sboru v Měříně a místo ní přibylo vozidlo CAS 32 na podvozku Tatra T 148, které bylo delší, a sotva šla zavřít garážová vrata. Díky pochopení tehdejšího MěNV a zajištění finančních prostředků se mohla požární zbrojnice rozšířit ve dvou etapách. Nejprve garáže směrem k silnici s uvolněním jedné bytové jednotky a ve druhé etapě se podařilo postavit celé jedno podlaží se sedlovou střechou. První část přestavby se odehrávala v letech 1983 a 1984. Přestávka mezi oběma etapami posloužila k vybudování nové opěrné zdi mezi garážemi, čímž se tento prostor rozšířil. Tato akce byla dokončena v listopadu 1986.

Současně probíhala přestavba rychlého zásahového vozidla T 623, které vzniklo ze dvou vozidel T 613 vyřazených Ministerstvem vnitra. Připraveno k výjezdům bylo a sloužit začalo 1. dubna 1987. Ve vybavení mělo hasící přístroje a vyprošťovací techniku. Vozidlo se velice dobře osvědčilo při dopravních nehodách hlavně na dálnici D1. Na zasahující osádky byly v důsledku toho kladeny daleko vyšší a tvrdší požadavky jak po odborné stránce, tak i po psychické, neboť některé okamžiky u dopravních nehod byly drastické.

Léta 1989 až 1992 byla obdobím, ve kterém probíhala druhá etapa přístavby požární zbrojnice. Nadstavbou stávajících částí vznikla tělocvična, velký sál, jidelna, kuchyně a další prostory. Přínosem pro okolí byla výstavba nové plynové kotelny. Hnací silou celé stavby se stalo nadšení, elán, a hlavně brigádnická činnost jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů. Získání dalších prostorů umožnilo nástup nových příslušníků.

 Odborná příprava JSDHO Žďár nad Sázavou:

V případě změn níže uvedených dokumentů a přihlášení nových členů na odbornou přípravu kontaktujte: mjr. Ing. František Janů, tel: 724 105 027

vytisknout  e-mailem