HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Žďár nad Sázavou

 Kontakty

Velitel stanice:
npor. Ing. Vlastimil Kurfűrst
Kontaktní adresa:
Masarykovo náměstí 9, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem
Telefon:
950 292 110
Email:

vlastimil.kurfurst@hasici-vysocina.cz

Statistika zásahové činnosti od 1. ledna do 31. března 2021
Požáry
6
Dopravní nehody
3
Úniky nebezpečných látek
4
Technické pomoci 37
Ostatní zásahy
1
Celkem
51
 

 

Historie stanice do roku 2000

Detašované pracoviště OIPO Žďár nad Sázavou se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem zahájilo svoji činnost 1. ledna 1971 ve staré zbrojnici dobrovolných hasičů na Vírské ulici čp. 91. Budova zbrojnice v době založení požární stanice sloužila hasičům již od roku 1875, ale její stáří nelze přesně určit. Pro potřeby profesionálních hasičů byla vyčleněna jedna místnost, která sloužila jako služeba a denní místnost, k dispozici byla jedna garáž s vozidlem CAS 25 Š 706 od dobrovolných hasičů.

Prvními příslušníky, kteří v Bystřici nad Pernštejnem zahájili nepřetržitou službu, byli Miroslav Bělík, Josef Rotkovský, Karel Skalník a Karel Svoboda, který je jmenován prvním velitelem. Záhy však přebírá vedení Karel Skalník.

V roce 1974 dostalo toto detašované pracoviště nový vůz CAS 25 Š 706 RTHP a také nastoupili tři noví příslušníci Zdeněk Bělík, Karel Kolář a Ludvík Šikula, který později vykonával také funkci velitele stanice. Po odchodu Karla Skalníka do invalidního důchodu a po ukončení pracovního poměru Ludvíka Šikuly byl pověřen vedením požární stanice Josef Roman až do nástupu Aloise Stehlíka, který funkci velitele vykonával do svého odchodu do důchodu v roce 1994. Poté byl jmenován velitelem požární stanice Miroslav Bělík. Po jeho odchodu do starobního důchodu 31. prosince 1997 převzal funkci velitele stanice Bystřice nad Pernštejnem Vlastimil Kurfurst.

Až do roku 1995 se s ohledem na velikost a stáří garážovacích prostor neprováděla obměna vozového parku. Celkové zlepšení přišlo v roce 1995, kdy byla v Novém Městě na Moravě zrušena požární stanice a na požární stanici v Bystřici nad Pernštejnem byla přidělena CAS 32 T 815. A to právě v době, kdy se hasiči stěhovali do nové budovy v sousedství staré zbrojnice, která je v majetku města Bystřice nad Pernštejnem. Od roku 1996 získali hasiči také novou CAS 8 na podvozku AVIA A31, která byla kromě standardního vybavení doplněna vysokotlakým čerpadlem pro účinný zásah například při bytových požárech a hydraulickým vyprošťovacím zařízením NAREX.

 Odborná příprava JSDHO Žďár nad Sázavou:

V případě změn níže uvedených dokumentů a přihlášení nových členů na odbornou přípravu kontaktujte: mjr. Ing. František Janů, tel: 724 105 027

vytisknout  e-mailem