HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Žďár nad Sázavou

Kontakty

Velitel stanice:
mjr. Ing. Miroslav Sláma
Kontaktní adresa:
Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:
950 291 110
Email: miroslav.slama@hasici-vysocina.cz
Statistika zásahové činnosti od 1. ledna do 31. března 2021
Požáry
12
Dopravní nehody
19
Úniky nebezpečných látek
1
Technické pomoci 90
Ostatní zásahy
7
Celkem
129
 

 

Historie požární stanice do roku 2000

Detašované pracoviště OIPO ve Žďáru nad Sázavou bylo zřízeno 1. říjhna 1970. Prvními příslušníky se stali pánové Františe Pitro a Jiří Švarc. Ubytováni byli ve stáji, která po úpravách sloužila jako ubytovna, dílna, nocležna, jídelna a služebna. Postupně se doplňoval početní stav příslušníků a je pochopitelné, že v takovém prostředí nemohlo detašované pracoviště působit dlouho. V roce 1971 za podpory národního výboru započala výstavba nové požární zbrojnice. Toho roku také nastoupili noví příslušníci: 1. ledna Jaroslav Říčan, 1. února Josef Pohanka a Pavel Oberlík, 1. dubna Rudolf Šaber a 19. říkna Miloslav Malec. V průběhu stavebních prací na zbrojnici jsou provizorně ubytováni v budově na náměstí. Protože ale potřebám příslušníků nevyhovovala, obstarali si maringotku, kterou upravili pro potřeby služby, a umístili ji přímo na staveništi. Vedením stavby byli pověřeni pánové Šaber a Pohanka. I ostatní přiložili ruku k dílu a odpracovali celkem pět a půl tisíce brigádnických hodin. Již na podzim roku 1971 opustili maringotku a přestěhovali se do nové budovy, kde ovšem nebylo vše dokončeno a mnoho práce ještě čekalo. I přes pracovní vytížení na stavbě museli příslušníci plnit úkoly výcviku a zajistit včasný výjezd k požárům a jiným zásahům. K tomu využívali techniku sboru dobrovolných hasičů,  a to ASC 25 Š 706 RTHP, DVS 8 Praga RN a DVS 8 ŽUK. Cvičit ovšem nebylo kde. Využívalo se prostoru u Pilské nádrže nebo u rybníka Kameňák. Až v roce 1975 si svépomocí upravili louku na Jamské ulici, kde byla později zbudována i překážková dráha a cvičná lezecká věž.

V letech 1972 a 1973 byli přijati další čtyři příslušníci: Josef Kropáček, Ladislav Toman, Václav Sochor a Josef Starý. Velitelem detašovaného pracoviště je Jaroslav Říčan. Stále se pokračovalo na dokončení požární zbrojnice. Chloubou byla nová ústředna s moderním vybavením.

V roce 1973 přibyla do vlastnictví profesionálů nová technika - třicetimetrový žebřík AZ 30 na podvozku IFA W 50 L. Druhým automobilem bylo dopravní vozidlo DVS 12 na podvozku Avia - Saviem se stříkačkou PS 12 ve výbavě.

K srpnu roku 1974 bylo usnesení rady Jm KNV a navazujícím usnesením rady ONV ve Žďáru nad Sázavou přejmenováno detašované pracoviště na OIPO na Okresní veřejný požární útvar. Počet jeho příslušníků se zvýšil na 13 a dostal také novou cisternu s označením ASC 32 na podvozku Tatra T 148. Prvním velitelem útvaru byl Jaroslav Říčan, který tuto funkci zastával až do odchodu do důchodu v roce 1989.

V roce 1974 se mezi výjezdovými hasiči objevily také ženy - spojařky.

Protože požární zbrojnice přestala svými prostorami stačit, zvláště pro nárůst početního stavu příslušníků, byla zahájena na podzim roku 1985 přístavba budovy, která se tím zvětšila o kanceláře, dílnu a sklady materiálu a pohonných hmot. Veškeré odborné i pomocné práce na přístavbě vykonávali příslušníci ve směně i mimo ni sami.

Postupně se také modernizovala a obnovovala požární technika. Ne každé vozidlo, které bylo přivezeno z výrobního závodu, odpovídalo představám a potřebám útvaru. Mnoho usilovné práce vynaložili hasiči při přestavbě cisteren. Zásahové vozidlo Tatra T 623, určené pro rychlý zásah při dopravních nehodách, bylo vybaveno hydraulickým vyprošťovacím nářadím, přenosnými hasícími přístroji a dalšími speciálními věcnými prostředky. Bohužel stáří vozidla, technické problémyna podvozku a motoru a v neposlední řadě plošné pokrytí jednotkami PO poslaly technický zásahový automobil v roce 1995 do výslužby a veškeré nářadí bylo přemístěno do nové cisterny CAS 8e na podvozku Avia A31.

Po odchodu Jaroslava Říčana do důchodu byl krátce velitelem útvaru jeho zástupce Ing. Drahoslav Ryba. Ten pak od 1. února 1990 převzal funkci náčelníka Správy a útvaru Sboru požární ochrany a do funkce velitele útvaru byl jmenován Josef Pohanka, který tuto funkci vykonával do 15. ledna 1999, kdy odešel do starobního důchodu. Jeho nástupcem se stal Ing. Josef Ryba. Funkci velitele vykonával do 1. ledna 2001, kdy byl jmenován ředitelem ÚO Žďár nad Sázavou.

Podle nové koncepce požární ochrany došlo v květnu 1994 na centrální požární stanici (CPS) ve Žďáru nad Sázavou ke zřízení operačního střediska. Dosavadní ústřena nevyhovovala pro výkonu služby dvou příslušníků, zároveň bylo nutné vybavit ústřednu počítačovou a spojovací technikou, proto opět dochází k přestavbě.

Rostoucí početní stavy příslušníků ve směně, rozsah služeb, které poskytovala stanice dobrovolným sborům, a množství technických prostředků dovedly vedení HZS k rozhodnutí, aby se vystavěla nová budova pro odbory s denními pracovníky a požární stanicí, která by poskytla dostatečné prostriy, socíální i materiální zázemí apod. Na podzim roku 1995 byla po letech zajišťování pozemku, projektové dokumentace a finančních prostředků zahájena stavba nové CPS na Jamské ulici ve Žďáru nad Sázavou. Kolaudace budovy proběhla v srpnu 1997 a od té doby plně vyhovuje požadavkům výkonu služby všech příslušníků, denních i směnových.

 Odborná příprava JSDHO Žďár nad Sázavou:

V případě změn níže uvedených dokumentů a přihlášení nových členů na odbornou přípravu kontaktujte: mjr. Ing. František Janů, tel: 724 105 027

vytisknout  e-mailem