Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Už ne do zdi 23. 10. 2017

31. 10. 2017 (video) - Po delší odmlce je tu další díl pořadu Už ne do zdi. V něm generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba odpovídá na osm vašich dotazů, týkajících se například možnosti kandidatury příslušníka sboru za nějakou politickou stranu, tetování nebo limitů fyzických testů. Neopomeneme ani pravidelně se opakující problematiku techniky hasičů a podíváme se i do oblasti požární prevence. 

Adresa: https://youtu.be/UCbNSl1sUbI
 


Nošení vyznamenání, medailí, odznaků a dalších dekorací na služebních stejnokrojích HZS ČR

Nošení vyznamenání, medailí, odznaků a dalších dekorací na služebních stejnokrojích HZS ČR řeší dva služební předpisy.

 1. Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 12/2016, o služebních medailích Hasičského záchranného sboru České republiky, medailích a plaketách Hasičského záchranného sboru České republiky a účastnických, čestných a pamětních medailích, plaketách a odznacích Hasičského záchranného sboru České republiky

V čl. 5 (Nošení a evidence medailí a plaket) jsou stanovena tato pravidla:

 1. Služební medaili a medaili je oprávněna nosit pouze oceněná osoba. Plaketa je určena pouze k vystavení.
 2. Služební medaile a medaile se nosí na služebním nebo jiném stejnokroji nebo na občanském oděvu na přední náprsní straně saka za státními a zahraničními vyznamenáními (dále jen „vyznamenání“). Služební medaile a medaile in natura se nosí jen při slavnostních příležitostech. Při jiných příležitostech se nosí pouze stužky těchto medailí.
 3. Služební medaile a medaile nebo jejich stužky se řadí podle významu od středu saka         k rameni v pořadí služební medaile a medaile „Za statečnost“, služební medaile a medaile „Za zásluhy a bezpečnost“, „Čestná medaile“, služební medaile „Za věrnost“ I., II. nebo III. stupně. U služební medaile „Za věrnost“ se nosí vždy jen nejvyšší udělený stupeň. Upevňování a řazení vyznamenání, služebních medailí, medailí a odznaků na služebních stejnokrojích HZS ČR stanoví stejnokrojový předpis.

      Uvedená pravidla pak doplňuje ještě čl. 7 (Účastnické, čestné a pamětní medaile, plakety a odznaky zřízené HZS ČR) - udělování, předávání, nošení a evidence účastnických, čestných a pamětních medailí a odznaků se řídí ustanoveními tohoto pokynu.

 1. Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 39/2016, o používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (stejnokrojový předpis)

V čl. 17 (Upevňování a řazení vyznamenání, medailí, a odznaků a dalších dekorací na služebních stejnokrojích) jsou stanovena tato pravidla:

 1. Propůjčená nebo udělená vyznamenání, medaile a odznaky (dále jen „vyznamenání“), stužky vyznamenání a další dekorace se nosí pouze na saku služebního stejnokroje (dále jen „sako“).
 2. Vyznamenání „in natura“ se nosí jen při slavnostních příležitostech. Při jiných příležitostech se nosí pouze stužky vyznamenání.
 3. Vyznamenání bez stuhy se nosí na pravé přední náprsní straně saka. Upevňují se na střed pravé přední náprsní strany saka ve výši určené pro nošení stužek vyznamenání.
 4. Vyznamenání se stuhou a stužky vyznamenání se nosí na levé přední náprsní straně saka. Je-li více vyznamenání v řadě vedle sebe, může se krajní vyznamenání upevnit pod klopou tak, aby byla viditelná alespoň část stuhy v celé šířce. Poslední vyznamenání v řadě musí být upevněno ve vzdálenosti nejméně 1,5 cm od rukávu. Při upevňování většího počtu vyznamenání se zavěšují další vyznamenání v řadách nad sebou tak, aby vyznamenání vrchní řady překrývaly pouze stuhy vyznamenání spodní řady.
 5. Stužky vyznamenání se upevňují na sako bez látkové nebo jiné podložky. Je-li více vyznamenání, umisťují se jejich stužky na nosič vyznamenání.
 6. Stužka jediného vyznamenání nebo dolní řada stužek více vyznamenání se upevňují tak, aby stužka nebo stužky byly na středu levé přední náprsní strany saka a aby spodní okraj stužky byl 230 mm od hrotu nárameníku nebo vrcholu ramene.
 7. Odznaky se nosí na levé přední náprsní straně saka 30 mm pod rovinou, vymezující spodní okraje stužek.
 8. Pravidla řazení státních a zahraniční vyznamenání jsou stanovena zvláštním právním předpisem (§ 12 odst. 1 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky). Při řazení ostatních vyznamenání se postupuje analogicky.
 9. Stužky vyznamenání se nosí ve stejném pořadí jako vyznamenání.
 10. Další dekorace se nosí za stužkami vyznamenání podle stupňů a pořadí v jakém byly uděleny.

     Z výše uvedeného vyplývá, že příslušník HZS ČR může na služebním stejnokroji nosit vyznamenání, medaile, odznaky a další dekorace propůjčené či udělené různými subjekty (státní vyznamenání, zahraniční vyznamenání, medaile udělované např. krajskými úřady, různými institucemi či spolky). Mnozí příslušníci HZS ČR jsou též členy jednotek SDH obcí či členy spolků jako např. SH ČMS. Bylo by tedy nelogické, pokud obdrží ocenění za svoji práci na úseku požární ochrany, aby toto ocenění nemohli nosit na služebním stejnokroji, tak jako ostatní ocenění.

V Praze dne 21. září 2017

Zpracoval:
Ing. Lubomír Pešek
MV-generální ředitelství HZS ČR
odbor vnějších vztahů a legislativy
oddělení legislativní a služebního řízení

vytisknout  e-mailem