Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvodní slovo ředitele SOZ HZS ČR k Výroční zprávě o činnosti za rok 2017

Vážení čtenáři, Již druhým rokem se snažíme hodnotit naší celkovou činnost formou Výroční zprávy, ve které komplexně hodnotíme činnost Skladovacího a opravárenského zařízení za uplynulý rok ve všech oblastech činností. Zároveň se touto publikací snažíme prezentovat svoji činnost a práci našich zaměstnanců před širokou odbornou i laickou veřejností v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky. 

ředitelVýroční zpráva obsahuje výčet plněných úkolů a činností, které naše pracoviště jak v opravárenské a revizní oblasti, tak i ve skladové a logistické oblasti, plnily, v průběhu celého roku 2017. 

Revizní a opravárenská služba se po celý rok potýkala s dlouhodobou nepřítomností dvou pracovníků jak v Olomouci, tak i ve Zbirohu, z tohoto důvodu musely být plány na činnost této služby přehodnoceny, ale i tak se podařilo, vhodným přerozdělením a využitím všech kapacit, požadované revizní služby pro jednotlivé součásti HZS ČR splnit.

U pracoviště Autorizovaného metrologického střediska došlo v závěru roku k výměně vedoucího pracoviště, stávající a dlouholetý vedoucí pracoviště Ing. Jan Nožka odešel do důchodu a jeho žezlo převzal Ing. Brandejs. Stanovené úkoly toto pracoviště za rok 2017 splnilo beze zbytku.

Pracoviště varování a vyrozumění obyvatelstva pokračovalo v provádění modernizace a výměny technologických prvků Systému selektivního rádiového návěštění a v provádění pravidelného odborného dohledu. Velkou měrou se pracovníci tohoto pracoviště podíleli i na zabezpečení revizní a opravárenské činnosti pro určené HZS krajů.

V oblasti udržování centrálních zásob materiálu naše skladová pracoviště pokračovala po celý rok v restrukturalizaci centrálních skladových zásob a věcných prostředků pro řešení havarijních a krizových situací. Byl zabezpečen výdej prostředků pro HZS těch krajů, jejichž jednotky zasahovali při výskytu chřipky ptáků a dále byly vydány věcné prostředky při hurikánu Herward.

V logistické činnosti chci připomenout, že za rok 2017 naše skladová pracoviště zabezpečovala bezmála 60 služebních akcí jak pro součásti HZS ČR, ale i pro Polici ČR, Ministerstvo vnitra, ale i pro jiné organizace státní správy. S touto logistickou podporou je všeobecně vyjadřována velká spokojenost a jsem rád, že mohu touto cestou poděkovat všem pracovníkům, kteří se na této činnosti podíleli.

Závěrem mi dovolte poděkovat vedení generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru za vytvoření takových podmínek, které nám umožnili plnit veškeré stanovené úkoly a dále mi dovolte poděkovat i všem zaměstnancům Skladovacího a opravárenského zařízení za vynikající práci a obětavost při plnění náročných úkolů. Věřím, že i nadcházející rok 2018 bude neméně úspěšný. 

Ing. Vlastimil Gothard
ředitel – pověřen řízením

vytisknout  e-mailem