Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SKLADOVACÍHO A OPRAVÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ HZS ČR

Vážení čtenáři, Rok 2018 byl pro Skladovací a opravárenské zařízením HZS ČR jedním z nejsložitějších za posledních sedm let existence. Mohu otevřeně konstatovat, že povědomí o našich činnostech ve prospěch Hasičského záchranného sboru České republiky proniklo do všech součástí a organizací HZS ČR, ale i do jiných organizací MV a celého IZS, takže se neustále zvyšuje počet požadavků na zabezpečení podpory a dalších činností, které SOZ HZS ČR vykonává. 

ředitel.pngRevizní a opravárenská služba, i když stále bojuje s problémem nedostatku zkušených revizních techniků, splnila všechny plánované revizní a servisní činnosti a vhodným přerozdělením a využitím všech kapacit se podařilo splnit i některé mimořádné úkoly.

Pracoviště Autorizovaného metrologického střediska celý rok pracovalo s deficitem zkušeností nového vedoucího pracoviště, který se do této problematiky stále zaučuje, ale i přes tyto objektivní potíže pracoviště své plánované úkoly splnilo, včetně náročných kontrol u Úřadu pro jadernou bezpečnost.

Pracoviště varování a vyrozumění obyvatelstva pokračovalo v provádění modernizace a výměny technologických prvků Systému selektivního rádiového návěštění a v provádění pravidelného odborného dohledu. Velkou měrou se pracovníci tohoto pracoviště podíleli i na zabezpečení revizní a opravárenské činnosti pro určené HZS krajů.

V oblasti udržování centrálních zásob materiálu naše skladová pracoviště pokračovala po celý rok v udržování centrálních skladových zásob a věcných prostředků pro řešení havarijních a krizových situací. Postupně byly centrální normativy tohoto materiálu doplňovány novým  materiálem a moderními věcnými prostředky.

Jak jsem již zmínil v úvodu, při poskytování logistické podpory pro služební akce HZS a jiných organizací v roce 2018, zabezpečovalo Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR bezmála 55 služebních akcí. Mohu vzpomenout ty nejdůležitější - zabezpečení akce Fontána v Praze, zabezpečení Mistrovství HZS ČR v požárním sportu v Liberci, nebo zabezpečování oslav 100 let vzniku samostatného Československého státu, včetně přehlídky, ukázek a slibu příslušníků.

Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru za vytváření takových podmínek, které nám umožní plnit veškeré stanovené úkoly a dále poděkovat všem zaměstnancům Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR za dobře vykonanou práci a obětavost při plnění úkolů.

Do nadcházejícího roku 2019 přeji všem mnoho úspěchů a pracovní spokojenosti.

Ing.Vlastimil Gothard
ředitel
Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR
pověřen řízením         
                                                                 

vytisknout  e-mailem