Český národní výbor CTIF  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Usnesení ze zasedání ČNV CTIF z 22. 11. 2011

21. 12. 2011 (Martina Rosenbaumová) - Dne 22. listopadu 2011 se uskutečnilo jednání Českého národního výboru CTIF. Jeho členové se sešli k jednání naposledy nejen v tomto roce, ale i naposledy za působení genmjr. Ing. Miroslava Štěpána ve funkci předsedy tohoto výboru. 

Na programu jednání bylo rozšíření členské základny výboru o Fakultu bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která projevila zájem o zapojení se do činnosti výboru. Předmětem diskuse byla problematika požárního sportu. Členové výboru se věnovali i návrhu akcí a aktivit, které by se měly pod hlavičkou CTIF, resp. Českého národního výboru CTIF realizovat v příštím roce.
 
Závěrečné usnesení:
Český národní výbor CTIF na svém zasedání dne 22. listopadu 2011
 
 1. souhlasil s doporučením, aby Výzbrojna požární ochrany, a.s. ukončila své členství ve výboru,
 2. přijal za nového člena výboru Fakultu bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, kterou bude na jednáních zastupovat prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D.,
 3. vzal na vědomí informaci o změně ve vedení Českého svazu požárního sportu,
 4. ustanovil „vyjednávací komisi“ pro problematiku požárního sportu sestavenou ze zástupců SH ČMS, ČHJ, MHJ, ČAHD, AVHZSP a MV-GŘ HZS ČR (nominace zástupců do 31.12.2011),
 5. rozhodl, že v roce 2012 převezme záštitu nad následujícími akcemi:
  • Mistrovství ČR v tradičních disciplínách CTIF (28.9.2012, Dvůr Králové n. Labem),
  • 21. ročník konference „Požární ochrany 2012“ (září 2012, Ostrava),
  • konference věnovaná ochraně obyvatelstva (únor 2012),
  • kvalifikační soutěže dětí pro mezinárodní soutěž CTIF-Francie 2013 (podzim 2012),
  • Mistrovství ČR hasičů v požárním sportu (31.8.-2.9.2012, Uherské Hradiště),
  • konference „Červený kohout“ (27.-28.3.2012, Hluboká n. Vltavou),
 6. pověřil SH ČMS přípravou a zabezpečením kvalifikace družstev dobrovolných a profesionálních hasičů v disciplínách CTIF při III. MČR v tradičních disciplínách CTIF  28. 9. 2012 (Dvůr Králové n. Labem),
 7. pověřil SH ČMS uspořádat kvalifikační soutěž mládeže pro soutěž CTIF-Francie 2013,
 8. schválil MČR v PS hasičů 31.8.–2.9.2012 v Uherském Hradišti jako kvalifikační soutěž družstev žen v požárním sportu. Soutěž je uzavřena pouze pro družstva, která řádně postoupila na MČR v PS a družstvo ČHJ a MHJ v kategorii ženy.,
 9. schválil SH ČMS, aby vedlo a připravovalo reprezentaci dobrovolných hasičů v disciplínách požárního sportu na mezinárodní soutěž Francie 2013, která bude reprezentovat dobrovolné hasiče z ČR na této mezinárodní soutěži CTIF, 
 10. pověřil SH ČMS vedením pracovní komise k modernizaci a aktualizaci expozice CTIF v CHH Přibyslav,
 11. vzal na vědomí informaci o adresách nových webových stránek ČNV CTIF (www.hzscr.cz – rubrika“organizační složky“, odkaz „Český národní výbor CTIF“ nebo přímý odkaz http://www.hzscr.cz/cesky-narodni-vybor-ctif.aspx), 
 12. vyslovil souhlas s navržením loga ČNV CTIF,
 13. odsouhlasil vydání Změny č. 2 Organizačního a jednacího řádu ČNV CTIF a úplného znění Organizačního a jednacího řádu ČNV CTIF se zapracováním obou předešlých změn.
   

pplk. Ing. Martina Rosenbaumová
organizační oddělení MV-GŘ HZS ČR/tajemník ČNV CTIF
tel: 950 819 775

vytisknout  e-mailem