HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úsek kanceláře krajského ředitele

 

 plk. Ing. Jiří Volák

 

Pracoviště organizační

a) odpovídá za organizaci a koordinaci činností spojených s postavením krajského ředitele a realizaci jeho rozhodnutí včetně příslušných administrativních úkonů,

b) zabezpečuje ochranu utajovaných skutečností a ve spolupráci s úsekem ekonomickým, úsekem IZS a operačního řízení a s územními odbory koordinuje realizaci opatření objektové bezpečnosti,

c) zajišťuje styk s veřejností, sdělovacími prostředky a získávání potřebných informací, zabezp. agendu mezinárodních styků,

d) zabezpečuje chod podatelny a spisovny,

e) vede agendu spojenou s evidencí a vyřizováním došlých podání a stížností v rámci HZS kraje.

Pracoviště právní

a) zabezpečuje právní činnost a tvorbu interních aktů řízení HZS kraje,

Oddělení personální a mzdové

a) zajišťuje personální agendu HZS kraje, ve spolupráci s odbornými útvary HZS kraje zpracovává pracovní náplně pracovníků HZS kraje,

b) zajišťuje vzdělávání a odbornou přípravu pracovníků HZS kraje ve spolupráci s odbornými útvary HZS kraje, metodicky řídí vzdělávací zařízení HZS kraje,

c) zpracovává mzdovou agendu a agendu sociálního zabezpečení pracovníků HZS kraje,

d) zabezpečuje realizaci platové politiky, řídí a provádí výkaznictví v této oblasti,

e) v oblasti mzdových prostředků odpovídá za sestavení návrhu rozpočtu, za jeho čerpání, předkládá návrhy na rozpočtová opatření, zpracovává podklady do státního závěrečného účtu.


Psychologické pracoviště

a) zabezpečuje posttraumatickou péči příslušníkům HZS ČR,

b) poskytuje psychosociální pomoc obětem mimořádných událostí,

c) připravuje podklady pro personální práci.

 

Kancelář krajského ředitele
Funkce Jméno Telefon
vrchní rada - ředitel kanceláře ředitele HZS kraje Jiří Volák, Ing.
jiri.volak
950 670 110
  Pracoviště právní a organizační
Funkce Jméno Telefon
rada - ved. pracoviště David Hurta, Mgr.
david.hurta
950 670 120
vrchní komisař - právník Dagmar Sikmundová, Mgr.
dagmar.sikmundova
950 670 122
komisař - tiskový mluvčí Libor Netopil, Bc.
libor.netopil
950 670 121
vrchní inspektor - bezpečnostní specialista Vladimíra Ševelová
vladimira.sevelova
950 670 101
administrativní a spisový pracovník Denisa Hönigová
denisa.honigova
950 670 102
  Pracoviště personální a PaM
Funkce Jméno Telefon
vrchní komisař - ved. pracoviště Marie Voláková, Bc.
marie.volakova
950 670 131
komisař - specialista v obl. služeb. vztahů Lucie Urubková, Ing.
lucie.urubkova
950 670 130
personalista Ilona Dubjáková
ilona.dubjakova
950 670 136
mzdová účetní Jana Holubova
jana.holubova
950 670 132
rozpočtář Jaroslava Hrabalová
jaroslava.hrabalova
950 670 133
  Psychologické pracoviště
Funkce Jméno Telefon
vrchní komisař - psycholog Soňa Pančochová, Mgr.
sona.pancochova
950 670 135

vytisknout  e-mailem