HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední hodiny orgánu nemocenského pojištění

 
Pro účely plnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace:
 
 

1.  Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění:

 
pondělí – pátek 8:00 – 13:00
Přestávka na jídlo a odpočinek: pondělí – pátek 12:00 – 12:30
 
Na podatelnu je možno odevzdat podání, učinit podání ústně do protokolu, nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech pojištění.
 
Adresa, na které je možno podání odevzdat:
 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3
 

 

2.  Elektronická podatelna HZS Královéhradeckého kraje, kde je možno doručovat podání opatřená elektronickým podpisem v elektronické podobě:

e-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

datová schránka: yvfab6e
 

3.  Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě:

Veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flash disk

 

4.  Pracoviště správního orgánu:

 a)                  Pracoviště, které se podílí na plnění funkce správního orgánu (služební orgán I. stupně):
                      Kancelář ředitele HZS Královéhradeckého kraje
  
 b)                 Služební orgán:
                     plk. Mgr. Martin Mičan, ředitel kanceláře ředitele HZS Královéhradeckého kraje,
                     tel. 950 530 775, fax: 495 512 282, e-mail: martin.mican@hkk.izscr.cz
 
 c)                 Zástupce služebního orgánu:
                     plk. Mgr. Ladislav Král, vedoucí právního pracoviště,
                     tel. 950 530 210, fax: 495 512 282, e-mail: ladislav.kral@hkk.izscr.cz
 
d)                 Pracovníci pověření vedením agendy za služební orgán:
                     kpt. JUDr. Petr Šolc, právník
                     tel. 950 530 776, fax: 495 512 282, e-mail: petr.solc@hkk.izscr.cz
          
                     Bc. Martina Drábková, personalista
                     tel. 950 530 233, fax: 495 512 282, e-mail:martina.drabkova@hkk.izscr.cz
 

 

5.  Pracoviště služebního útvaru (mzdová účtárna):

 a)                  Pracoviště, které vyplácí služební příjem (náhrady mzdy):
                      Oddělení personální a PaM, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
 
 
b)                   Pracovníci pověření vedením agendy za služební útvar:
                      mjr. Bc. Olga Pluhařová, vedoucí oddělení personálního a PaM
                      tel. 950 530 231, fax: 495 512 282, e-mail: olga.pluharova@hkk.izscr.cz
                             
                      Zdenka Vávrová, mzdová účetní
                      tel. 950 530 268, fax: 495 512 282, e-mail zdenka.vavrova@hkk.izscr.cz
                             
                      Zdeňka Hřebíčková, mzdová účetní
                      tel. 950 530 236, fax: 495 512 282, e-mail zdenka.hrebickova@hkk.izscr.cz
                             
                      Bc. Ivana Suchánková, mzdová účetní
                      tel. 950 530 265, fax: 495 512 282, e-mail ivana.suchankova@hkk.izscr.cz
 

 

vytisknout  e-mailem