HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podatelna orgánu nemocenského pojištění a úřední hodiny

 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
PŘÍLUCKÁ 213, 760 01 ZLÍN


Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace :


1) Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech pojištění :

PO - PÁ : 8,00 - 13,00 hodin
Přestávka na jídlo a odpočinek : PO - PÁ : 12,00 – 12,30 hodin
Adresa, na které je možno odevzdat podání:
HZS Zlínského kraje
Přílucká 213
760 01 Zlín


2) Elektronická podatelna HZS Zlínského kraje, kde je možno doručovat podání
opatřené elektronickým podpisem v elektronické podobě:
e-mail: zlk.spisovna@hzscz.cz
ID schránky: z3paa5u


3) Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě:
Veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flash


4) Určení pracoviště k plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně) :

1. Pracoviště, které se podílí na plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu
I. stupně): Kancelář ředitele HZS Zlínského kraje


2. Služební orgán:
plk. Mgr. Dagmar Sikmundová, ředitelka kanceláře ředitele HZS Zlínského kraje
tel.: 950 670 110, fax: 950 670 333, email: dagmar.sikmundova@hzscr.cz
3. Zástupce služebního orgánu:
plk. Mgr. Natálie Mrhálková, vedoucí pracoviště právního a organizačního
tel.: 950 670 120, fax: 950 670 333, email: natalie.mrhalkova@hzscr.cz


4. Pracovník pověřený vedením agendy za služební orgán:
plk. Ing. Jitka Botková, personalista
tel.: 950 670 131, fax: 950 670 333, email: jitka.botkova@hzscr.cz


5) Určení pracoviště k plnění funkce služebního útvaru (mzdová účtárna) :


1. Pracoviště, které vyplácí služební příjem/náhrady mzdy :
Oddělení personální a PaM, Přílucká 213, 760 01 Zlín


2. Pracovník pověřený vedením agendy za služební útvar:

Jana Holubová, mzdová účetní
tel.: 950 670 132, fax: 950 670 333, email: jana.holubova@hzscr.cz


Ing. Lenka Horáková, mzdová účetní
tel.: 950 670 133, fax: 950 670 333, email: lenka.horakova@hzscr.cz
 

vytisknout  e-mailem