HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Upozornění na nebezpečí při práci s tlakovými nádobkami sprejů

V poslední době registruje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále i „HZS MSK“) zvyšující se počet případů požárů v souvislosti s pracemi s tlakovými nádobkami (spreji) za přítomnosti otevřeného ohně (např. „věčný plamínek“ u kotlů na zemní plyn, svíčky apod.). Takovými spreji jsou např. různé osvěžovače vzduchu, deodoranty, stavební pěny (tzv. PUR pěny) atd. 

Jelikož jsou hnacím plynem u takovýchto sprejů hořlavé plyny, šíří se tyto plyny po aplikaci spreje do okolí. Jakmile po dráze svého šíření narazí na zdroj otevřeného ohně, dochází k iniciaci a prudkému hoření plynu a ke vzniku výbuchu a následného požáru, který se může přenést i na okolní hořlavé materiály. Proto důrazně upozorňujeme na dodržování zejména těchto základních pravidel:

  1. Před započetím práce si prostudujte návod výrobce uvedený na spreji (nebo v průvodní dokumentaci k výrobku), kde je uvedeno, za jakých podmínek a v jakých prostorách je možno sprej použít, a důsledně jej dodržujte!
  2. Vylučte veškeré možné zdroje otevřeného ohně (např. vypnutím plynového kotle na vytápění či ohřev vody a kontrolou zhasnutí „věčného plamínku“, zhasnutím svíček, odstraněním nedopalků cigaret, apod.)!
  3. Při práci nekuřte (i zapálená nebo nedostatečně uhašená cigareta může způsobit vznícení či výbuch hnacího plynu)!
  4. Dostatečně větrejte!

Pokud dojde ke vzniku požáru, pak jej, pokud je to možné, uhaste. Je povinností každého vzniklý požár (i uhašený!) ohlásit HZS MSK (tel. č. 150 nebo 112).

 Při požáru hořlavého plynu dochází také často ke vzniku popálenin. Tyto popáleniny prvotně ošetřete pomocí chlazení (např. ručník namočený do studené vody) a co nejdříve vyhledejte lékařské ošetření. Neošetřené popáleniny se mohou výrazně zhoršit a způsobit velké zdravotní komplikace, které u vážnějších popálenin mohou způsobit i smrt postiženého.

vytisknout  e-mailem