HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Upozornění na nebezpečí při nabíjení akumulátorů

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje registruje zvyšující se počet případů požárů v souvislosti s nabíjením akumulátorů s obsahem Lithia - Li-ion, Li-Pol (dále i „lithiové akumulátory“). 

 

Lithiové akumulátory nalézají čím dál větší uplatnění na trhu a jsou používány v širokém spektru výrobků (mobilní telefony, elektronické cigarety, hračky, modely, power banky, elektrokola atd.). Jsou uživatelsky velmi přívětivé (malý či žádný paměťový efekt, vysoká kapacita, malé rozměry atd.), nicméně používání těchto akumulátorů má i svou stinnou stránku.

Lithiové akumulátory jsou náchylné na správnost nabíjení a na bezvadný stav. I při mírném přebíjení či podbíjení, případně při mechanickém poškození obalu, může dojít při nabíjení ke vzniku požáru, roztržení akumulátoru a k ohrožení přítomných osob a přip. ke vzniku velkých materiálních škod. Proto důrazně upozorňujeme na dodržování zejména těchto základních pravidel:

  • Před započetím nabíjení vizuálně zkontrolujte, zda není akumulátor jakkoliv poškozen (mechanicky – např. zmáčknutí, zářezy, poškození obalu proražením, nafouknutí atd., chemicky – koroze, oxidace kontaktů, vytečení akumulátoru apod.)! Pokud je akumulátor poškozen, či se vám zdá, že je poškozen, pak nabíjení vůbec nezahajujte!

  • Používejte pouze originální nabíječky dodané či schválené výrobcem (používání neoriginálních či výrobcem neschválených nabíječek může být velmi nebezpečné). Rovněž zkontrolujte, zda nabíječka nevykazuje znaky poškození či nestandardního chodu (např. zlomené kontakty, poškozené vodiče apod.). Pokud je nabíječka poškozena, či se vám zdá, že je poškozena, pak nabíjení vůbec nezahajujte!

  • Důsledně si prostudujte a dodržujte návod výrobce, zejména s důrazem na postup a bezpečnost při nabíjení. Většina výrobců mimo jiné uvádí, že při nabíjení nelze nechat akumulátor bez dozoru!

  • Pokud musíte opustit obydlí v průběhu nabíjení, odpojte nabíječku od zdroje elektrické energie. V nabíjení pokračujte až po návratu domů, kdy budete mít nabíjení pod dozorem.

V případě, že při nabíjení dojde k požáru, odpojte přívod elektrické energie do nabíječky a nabíjeného akumulátoru (např. vytáhnutím přívodní šňůry ze zásuvky, případně shozením jističe příslušného zásuvkového obvodu) a pokuste se, pokud je to možné, požár uhasit.

Při požáru nabíjeného akumulátoru může dojít k jeho „rozstřelení“ do okolí a k možnému popálení přítomných osob. Tyto popáleniny prvotně ošetřete pomocí chlazení (např. ručník namočený do studené vody) a co nejdříve vyhledejte lékařské ošetření. Neošetřené popáleniny se mohou výrazně zhoršit a způsobit velké zdravotní komplikace, které u vážnějších popálenin mohou způsobit i smrt postiženého.

Je povinností každého vzniklý požár (i uhašený!) ohlásit hasičskému záchrannému sboru (tel. č. 150 nebo 112).

vytisknout  e-mailem