HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Historie a současnost

     Historie hasičského záchranného sboru okresu Svitavy vychází z bohatých tradic hasičského spolku města Svitav. První požární zbrojnice byla zřízena v roce 1869 v městských maštalích u lihovaru ve Čtyřiceti Lánech.V květnu roku 1870 byl schválen obecní radou města hasičský statut pod názvem Dobrovolní hasiči města Svitavy.Hasičský spolek byl převážně německý a stal se tak předchůdcem českého dobrovolného požárního sboru po ukončení II.světové války Od této doby se rozvíjela tradice českého dobrovolného požárního sboru pro jehož potřeby byla po roce 1945 zřízena požární zbrojnice v bývalé vinárně JANKO. Ke garážování techniky byla užívána i manufaktura na Máchově aleji, kde byly také sklady pohonných hmot, výstroje a výzbroje.K tehdejším používaným požárním automobilům požárního sboru Svitavy patřily tyto požární automobily a čerpadla :- FIAT - vozidlo s otevřenou karoserií, stříkačka vzadu- OPEL 16 BLITZ - uzavřená karoserie, čerpadlo s výkonem 2400 l/min., nádrž na vodu o objemu 400 l- TATRA 70 - vozidlo s otevřenou karoserií, čerpadlo u přední nápravy.Tato technika sloužila k výjezdům až do roku 1953, potom byla předána okolním sborům nebo zrušena a nahrazena automobily PRAGA RN ASC 16, PRAGA RN AS 16, později pak automobily T 805, Š 706 AKV.

     S rozvojem města a okolních obcí od počátku 70. let a ve srovnání s vývojem v okolních okresech přestávala činnost dobrovolných hasičů stačit k zajištění požární bezpečnosti města a okolí. Požární zbrojnice byla v havarijním stavu a požární technika zastaralá.Pro požárníky byla zcela neřešitelná otázka radiového spojení, chyběly dýchací přístroje pro práci v zakouřeném a toxickém prostředí. Se vzrůstající potřebou akceschopnosti požárníků vznikají problémy při jejich uvolňování ze zaměstnání a se zajištěním dosažitelnosti potřebného počtu členů jednotky o víkendech, o žních nebo v období sucha.Z výše uvedených důvodů byla v souladu s územním plánem města v roce 1967 zahájena výstavba nového objektu původně pro dobrovolný veřejný požární sbor města na ulici Olbrachtova na pozemcích u Dolního rybníka.Tyto skutečnosti daly podnět k založení profesionálního požárního útvaru města Svitav. Dne 1. května 1970 byl Okresním národním výborem ve Svitavách zřízen Veřejný požární útvar . Jednalo se o velký pokrok, zejména v akceschopnosti. Stálá profesionální jednotka pak byla schopna výjezdu k zásahu do dvou minut od ohlášení případu. Základem jednotky požárníků z povolání se stali aktivní požárníci dobrovolní : Vladimír Marek, Jan Rumpál,Petr Kment, Alois Herynek,Josef Macků, Josef Winter, Leopold Navrátil Karel Brázda, Stanislav Hnilička.Z původní jednotky dosud pracuje u územního odboru Svitavy Josef Winter.Sídlo útvaru bylo na náměstí vedle restaurace Split na ulici Erbenova. Požárníci pracovali ve 24 hodinových službách v počtu 2 - 3 v jednotlivých směnách.K zásahům používali tuto techniku : ASC 16 PRAGA RN, ŠKODA 706 RT - přestavba z kropícího automobilu, žebřík dvoukolový DZ 18, osvětlovací agregát a dopravní stříkačka DS 16.V tomto roce byl rovněž založen Veřejný požární útvar v Moravské Třebové. U zrodu stáli Stanislav Nečas, Jiří Jeřábek a Miloslav Nečas. O rok později, tedy 1971 byla dokončena stavba objektu na ulici Olbrachtova a profesionální útvar se přestěhoval do těchto nových prostor. V roce 1972 byl založen Veřejný požární útvar v Poličce. K zakládajícím členům patřili Zdeněk Klimeš, Jiří Opršál a Vlastimil Kozáček.Po dalších třech letech - v roce 1975 byl založen Veřejný požární útvar v Litomyšli. Jeho zakládající členové - Antonín Tůma a Josef Kaplan. Od poloviny 80. let se požární ochrana v okrese stále vyvíjela, modernizovala a zdokonalovala až do současné podoby.SoučasnostDnešní územní odbor Svitavy, jako součást HZS Pardubického kraje, je tvořen čtyřmi požárními stanicemi - centrální stanice Svitavy a pobočné stanice Moravská Třebová, Polička a Litomyšl.V čele stojí ředitel územního odboru Svitavy. Organizace je rozčleněna do tří odborů - odbor prevence a plánování, odbor IZS a operačního řízení a provozní oddělení.

     Dnes má územní odbor Svitavy celkem 88 příslušníků a 4 občanské zaměstnance, z toho PS Moravská Třebová 13, Polička 13 a Litomyšl 13 příslušníků.Velkými změnami prošel Hasičský záchranných sbor po roce 1989.Podařilo se nově vybudovat požární stanice v Litomyšli a Moravské Třebové, přistavět podstatnou část požární stanice v Poličce a rozšířit i stávající areál centrální požární stanice ve Svitavách.Během posledních deseti let se prudce zvýšil počet výjezdů k zásahům a současně se začal zvyšovat podíl záchranářské činnosti, zejména u dopravních nehod. Zvýšil se i podíl technických zásahů, směřujících k ochraně životního prostředí ( úniky látek, olejové havárie apod.) Majetek HZS Pardubického kraje, územního odboru Svitavy je tvořen budovami stanic, požárními dopravními prostředky a ostatními speciálními technickými a věcnými prostředky v celkové hodnotě cca 100 mil. Kč.U centrální požární stanice došlo k dostavbě stávajícího areálu vč. nového heliportu, který slouží letecké záchranné službě. Požární technika na centrální stanici se dle možností stále modernizuje, ale z nedostatku finančních prostředků zůstávají ve výbavě HZS okresu Svitavy i vozidla zastaralých typů - CAS 32, T 148 z roku 1972, dopravní automobil A 30 z roku 1974, požární plošina Š 706 z roku 1976, automobilní jeřáb AD 20 T 148 z roku 1980, které díky důkladné péči příslušníků jsou stále udržovány v provozuschopném stavu.Základní používaná automobilní technika centrální stanice je tvořena : RZA II Mercedes Sprinter, CAS 25 K T 815 4x4, CAS 32 T 815, CAS 25 K Liaz, automobilový žebřík AZ 30 CAMIVA, vyprošťovací automobil AV 14 T 815.U pobočných stanic došlo k postupnému nahrazení původních budov novými budovami. Pobočná stanice Polička, dostavba nové stanice na ulici Starohradská v roce 1994, Moravská Třebová na ulici Zahradnická v roce 1998, Litomyšl na ulici Partyzánská v roce 1998.V polovině devadesátých let bylo v okrese Svitavy započato s budováním systému vzájemné spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR. Tento systém nese v současné době název IZS ( integrovaný záchranný systém) a umožňuje tak efektivněji řešit společné zásahy.

     Práce u Hasičského záchranného sboru klade na každého příslušníka stále vyšší nároky na fyzickou a psychickou odolnost a jejich odborné znalosti. Je to zaměstnání, kterému všichni příslušníci obětují spoustu svého volného času, někdy i na úkor svého zdraví.

vytisknout  e-mailem