HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oslava dne jednotného evropského čísla tísňového volání 112

V neděli 11. února se v datu opět sešly dvě jedničky a dvojka, tedy čísla, která dohromady tvoří 112 –jednotné evropské číslo tísňového volání. Při této příležitosti připravili středočeští hasiči v kladenském obchodním domě Central stánek, který tuto linku prezentoval. 

Stejně jako v předchozích letech i tento rok vyrostlo u hlavního vchodu provizorní operační a informační středisko, kde si všichni návštěvníci mohli vyzkoušet, jak správně událost nahlašovat, a bylo jim vysvětleno, proč se operátoři ptají na konkrétní otázky. Stejně jako u přítomných preventistů, kteří pro děti připravili plno soutěží a různých kvízů na ověření jejich znalostí ohledně hasičů i integrovaného záchranného systému. Například koho a kdy volat, jak jsou oblečeny jednotlivé složky, jakými jezdí auty apod.

Historie linky 112

Zavedení jednotného evropského čísla 112 bylo jednou z podmínek vstupu nových zemí do Evropské unie. Ostatní země, které již byly členy, měly za povinnost toto číslo zavést nejpozději do 31. prosince 1992. U některých států se však mohl vyskytnout se zaváděním čísla problém, tak bylo stanoveno, že nejpozdější termín, kdy musí být tato služba funkční, je 31. prosince 1996. To znamená, že od 1. ledna 1997 se ve všech tehdejších členských státech EU při vytočení čísla 112 dalo dovolat na tísňovou linku. Díky této službě odpadlo plno problémů s voláním například zdravotnické pomoci, protože na lince jednotného evropského čísla tísňového volání sedí operátoři, kteří jsou schopni kvalitně odbavit hovor i v cizím jazyce, a člověku se tak dostane adekvátní a včasné pomoci.

Telefonní centrum tísňového volání slaví 20 let

V souvislosti se zaváděním jednotného evropského čísla tísňového volání vznikl nový pojem, a to telefonní centrum tísňového volání (TCTV). Tato centra se budovala na operačních a informačních střediscích složek integrovaného záchranného systému, to znamená na operačních a informačních střediscích hasičského záchranného sboru jednotlivých krajů. Pilotní provoz telefonního centra tísňového volání byl zahájen v Praze. První ostré volání do systému bylo spuštěno v dubnu roku 2004. Nejdříve šlo pouze o volání ze sítí Českého Telecomu, ale 22. dubna 2004 došlo k zapojení i mobilních operátorů. Od května roku 2005 jsou v ostrém provozu všechna telefonní centra tísňového volání. Letos tak tísňová linka slaví 20 let od svého vzniku.

V současné době je u nás v provozu 14 telefonních center tísňového volání, která jsou umístěna na krajských operačních a informačních střediscích HZS. To znamená, že každý kraj má své vlastní telefonní centrum. Mezi hlavní úkoly tohoto centra patří příjem tísňového volání na linku 112, vyhodnocení tísňové zprávy a její předání všem složkám integrovaného záchranného systému, které se budou zabývat řešením vzniklé situace.

Statistika za rok 2023

V roce 2023 přijalo TCTV 112 Středočeského kraje celkem 393 630 hovorů, z toho 89 % hovorů bylo směřováno na linku 112 a zbylých 11 % na linku 150. Ve srovnání s rokem 2022 došlo k navýšení tísňových hovorů v rámci TCTV 112 Středočeského kraje o 93 000 hovorů, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 31 %. Vyšší počet hovorů zaznamenávají operátoři tísňové linky tradičně v letních měsících.

Z přijatých hovorů bylo pro území kraje generováno celkem 50 582 datových vět na základní složky IZS. Nejvíce datových vět, celkem 20 322, bylo předáno k řešení zdravotnické záchranné službě, následně Policii ČR s počtem 17 068 a Hasičskému záchrannému sboru ČR 13 192. Informace k mimořádným událostem, které svým charakterem spadaly do kompetence několika složek IZS, byly předávány všem zainteresovaným složkám zároveň. V rámci TCTV 112 Středočeského kraje bylo vygenerováno 94 % všech řešených datových vět. Ve zbývajících případech byly datové věty zaslány z TCTV 112 ostatních krajů. Stav, kdy jsou datové věty odbaveny jinými než místním TCTV 112, nastává převážně v období vysoké zátěže, kdy kapacitně není možné odbavit všechny příchozí tísňové hovory prostřednictvím TCTV 112 ve Středočeském kraji a dochází k tzv. přelivům na okolní kraje.

V republikovém srovnání bylo na TCTV 112 v Kladně přijato celkem 393 630 tísňových hovorů, což při splnění interních pokynů pro minimální počet připojených operátorů představuje průměrně 180 hovorů na 12 hodinovou směnu pro každého operátora.

Tísňová linka 112 zajišťuje rovněž i příjem tísňových SMS. V loňském roce bylo ve Středočeském kraji provedeno celkem 4 354 SMS session. Z těchto SMS session bylo přijato 6 737 SMS a odesláno 10 075 SMS. V čase je počet doručených tísňových SMS rovnoměrně rozložen napříč celým rokem.

Z doručených SMS bylo vygenerováno 146 datových vět.

por. Ing. Tereza Sýkora Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

Odkazy do noveho okna

001-den linky 112

001-den linky 112 

Detailní náhled

002-den linky 112

002-den linky 112 

Detailní náhled

003-den linky 112

003-den linky 112 

Detailní náhled

004-den linky 112

004-den linky 112 

Detailní náhled

005-den linky 112

005-den linky 112 

Detailní náhled

006-den linky 112

006-den linky 112 

Detailní náhled

007-den linky 112

007-den linky 112 

Detailní náhled

008-den linky 112

008-den linky 112 

Detailní náhled

009-den linky 112

009-den linky 112 

Detailní náhled

112 20 LET

112 20 LET 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem