HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

Oddělení plní v oblasti krizového řízení zejména následující úkoly:

  • sjednocuje postupy orgánů s krajskou působností a obecních úřadů, právnických a fyzických osob na úseku krizového řízení,
  • zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje a krizového plánu obce s rozšířenou působností; zpracovává havarijní plán kraje, vnější havarijní plány a plán krizové připravenosti HZS kraje,
  • vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací v rozsahu § 15 odst. 3 krizového zákona,
  • připravuje a usměrňuje zpracování podkladů pro bezpečnostní radu kraje a bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností předkládaných HZS kraje, podílí se na činnosti krizového štábu kraje,
  • seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
  • koordinuje zpracování opatření při přechodu z mírového na válečný stav a pokladů k zabezpečení základních funkcí státu a kritické infrastruktury včetně podkladů do plánu nezbytných dodávek kraje a Ministerstva vnitra,
  • vykonává kontrolu v oblasti krizového řízení u obcí s rozšířenou působností v součinnosti s krajským úřadem, u obcí v součinnosti s obecním úřadem s rozšířenou působností a u právnických a podnikajících fyzických osob, kterým byla uložena povinnost vyplývající z krizového zákona,
  • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií v oblasti své působnosti.

Poznámka: Informace o výsledcích kontrol jsou uvedeny ve Zprávě o stavu PO v Jihočeském kraji za aktuální rok v částech „4.2 Činnost dotčeného orgánu podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů“ a „4.5 Havarijní a krizové plánování“.

vytisknout  e-mailem